Fysiikan osasto

Tervetuloa!

Tehostekuvassa
fysiikan laitos etuoven suunnalta

Fysiikan laitos on suurin laitos Helsingin yliopistossa ja alansa suurin Suomessa.

Laitoksen historia on merkittävästi sama kuin fysikaalisten tieteiden historia Suomessa.

Alumneilla on tärkeä merkitys laitoksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta ja opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa.

Huippututkimusta

Laitoksen tutkimus ja siihen perustuva opetus ovat kansainvälisesti korkeatasoisia, kansallisesti merkittäviä ja edistävät yhteiskunnan henkistä ja taloudellista hyvinvointia.

Opiskelumahdollisuudet

Laitoksen opetusala, fysikaaliset tieteet, käsittää fysiikan, teoreettisen fysiikan, geofysiikan, meteorologian ja tähtitieteen. Ruotsinkielinen ja englanninkielinen opetus ovat luonnollinen osa laitoksen toimintaa. Fysiikan aineenopettajakoulutus on osa laitoksen opetusohjelmaa.
Abi-info

Opiskelijoiden tutkijankoulutuslinjan haku on käynnissä!