Henkilökunta

Tehostekuvassa laitosta etuoven suunnalta;

Henkilökunta on laitoksen suurin voimavara.

Laitoksen henkilökunnan koostumus on seuraava: 30 professoria, 40 yliopistonlehtoria ja yliopistotutkijaa, 55 tutkijatohtoria, 90 tohtorikoulutettavaa, 60 perustutkintoa suorittavaa tutkimusavustajaa, 20 opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöä, 20 hallintohenkilöä. Lisäksi laitoksessa työskentelee Suomen Akatemian tutkijoita, ulkomaalaisia tutkijoita ja apurahalla työskenteleviä yhteensä noin 30 henkilötyövuoden verran. Henkilötyövuosien kokonaismäärä on noin 350.

Fysiikan laitoksessa noudatetaan tasa-arvoista ja kannustavaa henkilöstöpolitiikkaa. Laitos toteuttaa kannustavaa palkkapolitiikkaa. Laitos huolehtii henkilöstön ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä. Tutkimus- ja opetushenkilökunnan osaamista lisätään palkitsevan kilpailun avulla ja rekrytoimalla laitokseen mahdollisimman korkeatasoisia työntekijöitä, professuureihin kansainvälisen kilpailun avulla. Työntekijöiden työkykyä, viihtyvyyttä ja tuloksellisuutta seurataan ja heidän urakehitystään tuetaan. Henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan.

Laitoksen johtaja: Professori Hannu Koskinen
Johtajan sihteeri: Osastosihteeri Tuire Savolainen