Henkilökunta

Tehostekuvassa laitosta etuoven suunnalta;

Fysiikan laitoksessa noudatetaan tasa-arvoista ja kannustavaa henkilöstöpolitiikkaa. Laitos toteuttaa kannustavaa palkkapolitiikkaa. Laitos huolehtii henkilöstön ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä. Tutkimus- ja opetushenkilökunnan osaamista lisätään palkitsevan kilpailun avulla ja rekrytoimalla laitokseen mahdollisimman korkeatasoisia työntekijöitä, professuureihin kansainvälisen kilpailun avulla. Työntekijöiden työkykyä, viihtyvyyttä ja tuloksellisuutta seurataan ja heidän urakehitystään tuetaan.

Laitoksen johtaja: Professori Kai Nordlund