Tervetuloa Fysiikan laitoksen opiskelijasivuille!

HUOM! Tämä sivuston sisällöt koskevat pääsääntöisesti vanhojen tutkintovaatimusten (-1.8.2017) mukaan opintoja suorittavia. Uusia tutkintovaatimuksia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta https://guide.student.helsinki.fi/fi

Liity fysikaalisten tieteiden opintopalveluiden phys-student - tiedotuslistalle! - Ohjeet listan tilaamiseen

Osan opintoasioihin liittyvistä ohjeista (mm. tutkielmat, kypsyysnäyte ja opintokokonaisuudet) löydät Flammasta


Opiskelijaksi

Helsingin yliopiston fysiikan laitos antaa opetusta viidessä oppiaineessa: fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa, meteorologiassa, geofysiikassa ja tähtitieteessä. Näiden lisäksi fysiikan laitokselta löytyy fysiikan opettajan suuntautumisvaihtoehto ja perustutkinto-opetusta annetaan myös ruotsinkielellä.

Kun opiskelija on valittu fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan, hän voi valita pääaineensa vapaasti. Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmaan haetaan yliopiston yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta. Ohjeet hakemiseen löytyvät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Fysiikan laitos

Fysiikan laitoksen tieteellinen taso, opetushenkilöstö ja kansainvälinen maine ovat huippuluokkaa maailmassa ja opetustarjonnaltaan laitos on Suomen suurin ja monipuolisin. Fysiikan laitos kuuluu eurooppalaisen arviointiorganisaation CHE:n mukaan matematiikan ja luonnontieteiden aloilla 1,3 prosentin kärkeen Euroopassa, ainoana Suomessa.

Opetus ja opiskelu

Opetuksen sisällöissä otetaan huomioon sekä tieteen kehittymiseen että fysiikan opetuksen problematiikkaan liittyvä uusi tutkimustieto. Fysiikan laitoksen opetusohjelma, korkeatasoiset opetuksen sisällöt, laadukkaat opetusmenetelmät, pätevät opettajat ja koko opintokaaren kattava opiskelun ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka edistää opiskelijakeskeistä opetusta ja etenemistä opinnoissa. Kokeellisuutta ja sen kiinteää suhdetta teoriaan painotetaan opetuksessa.

Opintojen eri vaiheissa useimmat opiskelijat työskentelevät tutkimusryhmissä. Opinnäytteet liittyvät luontevasti tutkimusryhmien tutkimustyöhön ja tutkimusryhmien kansainvälisiin tutkimusyhteistyöhankkeisiin. Opetuksessa ja tutkinnoissa otetaan myös huomioon tutkimuksen ja yliopiston ulkopuolisen työelämän tarpeet.

Kansainvälisen opiskelijavaihdon kasvattaminen liittyy tutkimus- ja koulutusyhteistyön tiivistymiseen EU-verkostoissa.

Laitoksen tiedeyhteisö tukee toiminnallaan hyvän opiskeluilmapiirin syntymistä ja opiskelijoiden oppimismotivaatiota.

Laitoksesta valmistuneet ovat fysikaalisten tieteiden asiantuntijoita, jotka toimivat Suomessa ja ulkomailla. Valmistuneet sijoittuvat koulutustaan vastaaviin tehtäviin yliopistoissa, teollisuudessa ja elinkeinoelämässä sekä kouluissa.