Geofysiikan tutkintovaatimusten muutokset

Kiinteän maan geofysiikasta fysiikan erikoistumislinja

Geofysiikan opetus muuttuu kun vesivaipan ja kiinteän maan geofysiikan uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan syksyllä 2014. Uudessa tutkintorakenteessa vesivaipan ja kiinteän maan geofysiikan linjat eriytyvät.

Tutkintouudistuksen myötä (vesivaipan) geofysiikka säilyy edelleen oppiaineena ja vesivaipan geofysiikan opiskelijoiden on yhä mahdollista suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto geofysiikassa. Vesivaipan geofysiikan tutkintorakenne uudistuu kuitenkin siten, että jatkossa vesivaipan geofysiikan opiskelijat suorittavat perusopintonsa meteorologiassa ja siirtyvät opiskelemaan vesivaipan geofysiikkaa aineopintotasolla.

Kiinteän maan geofysiikan opetuksen pääpaino Helsingin yliopistossa siirtyy puolestaan syventäviin opintoihin, kun kiinteän maan geofysiikasta tulee sekä fysiikan että geologian erikoistumislinja. Kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinjalla suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, jonka pohjakoulutuksena on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka, teoreettinen fysiikka tai geologia.

Uuden järjestelyn tarkoituksena on edistää kiinteän maan geofysiikassa olennaista sekä fysiikan ja että geologian erikoisosaamista ja kasvattaa kiinteän maan geofyysikoiden rekrytointipohjaa paremmin vastaamaan kiinteän maan geofysiikan vaihtelevien työ- ja tutkimustehtävien tarpeita. Uusi kiinteän maan geofysiikan erikoistumislinja toteutetaan fysiikan laitoksen ja geotieteiden ja maantieteen laitoksen yhteistyönä.


Vaikutukset sivuaineopiskelijoihin

Geofysiikan opetuksen muutokset vaikuttavat pääaineopiskelijoiden ohella sivuaineopiskelijoihin. Tutkintorakenteen uudistuksen myötä poistuu syksyllä 2014 aloittavilta opiskelijoilta kokonaan mahdollisuus suorittaa geofysiikan perusopintojen tasoinen sivuainekokonaisuus.

Ennen syksyä 2014 aloitetut luonnontieteidenkandidaatin ja maisterin tutkinnot geofysiikassa sekä geofysiikansivuaineet voi kuitenkin toki suorittaa loppuun aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti. Vuodet 2014-2016 muodostavat siirtymäkauden, jolloin opetuksessa erityisesti huomioidaan vanhan tutkintojärjestelmän mukaisia suorituksia tekevät geofysiikan pääaine- ja sivuaineopiskelijat.Lisätietoja: