Aineopintojen kurssien kotisivut ja kuvaukset

Tämä sivu on vanhentunut! Ajantasaiset kurssilistaukset löytyvät täältä.

Fysiikka

530288 Atomit ja molekyylit kotisivu kuvaus
53337 Aineen rakenne  kotisivu kuvaus
530144 Aineopintojen laboratoriotyöt I kotisivu kuvaus
530145 Aineopintojen laboratoriotyöt II kotisivu kuvaus
530141 Elektroniikka I kotisivu kuvaus
53379 Fysiikan mittausmenetelmät I kotisivu kuvaus
53749 Jatkumomekaniikan perusteet kotisivu kuvaus
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan kotisivu kuvaus
530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi kotisivu kuvaus
53058 Materiaalifysiikka I kotisivu kuvaus
530177 Nanotieteen perusteet kotisivu kuvaus
53108 Siirtoilmiöt I kotisivu kuvaus
530287 Termodynaamiset potentiaalit kotisivu kuvaus
530286 Termofysiikan perusteet kotisivu kuvaus
53398 Tieteellinen laskenta I kotisivu kuvaus
53399 Tieteellinen laskenta II kotisivu kuvaus

ylös

Teoreettinen fysiikka

537010 Analyyttinen mekaniikka kotisivu kuvaus
537011 Elektrodynamiikka I kotisivu kuvaus
537012 Elektrodynamiikka II kotisivu kuvaus
53723 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia kotisivu kuvaus
53724 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib kotisivu kuvaus
53725 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa kotisivu kuvaus
53726 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb kotisivu kuvaus
53716 Kvanttimekaniikka I kotisivu kuvaus
53727 Statistinen fysiikka I kotisivu kuvaus

ylös

Meteorologia

535027 Fysikaalisen klimatologia perusteeta kotisivu kuvaus
53602 Havaintojen tilastollinen käsittely kotisivu kuvaus
53605 Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka kotisivu kuvaus
53670 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset kotisivu kuvaus
53695 Kojemeteorologia kotisivu kuvaus
53638 Kojemeteorologian laboratoriotyöt kotisivu kuvaus
53632 Mesometeorologia kotisivu kuvaus
53623 Numeerinen meteorologia I kotisivu kuvaus
53656 Synoptiikan laboratoriokurssi kotisivu kuvaus
53606 Synoptinen meteorologia I kotisivu kuvaus
53607 Synoptinen meteorologia II kotisivu kuvaus
53696 Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia kotisivu kuvaus
53697 Virtausilmiöt kotisivu kuvaus

ylös

Geofysiikka

53528 Deskriptiivinen oseanografia kotisivu kuvaus
535046 Geographic Information Systems (GIS) kotisivu kuvaus
54156 Hydrogeologian perusteet kotisivu kuvaus
53531 Hydrologian peruskurssi kotisivu kuvaus
53540 Itämeren oseanografia I kotisivu kuvaus
53537 Kaukokartoitus kotisivu kuvaus
530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi kotisivu kuvaus
53568 Lumen ja jään geofysiikka kotisivu kuvaus
53541 Meritieteen peruskurssi kotisivu kuvaus
535024 Sovellettu hydrologia kotisivu kuvaus
53536 Vesivaipan mittausmenetelmät kotisivu kuvaus

ylös

Tähtitiede

53921 Astrofysiikan peruskurssi kotisivu kuvaus
53923 Aurinkokunnan fysiikka kotisivu kuvaus
53926 Galaksit ja kosmologia kotisivu kuvaus
53858 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi I kotisivu kuvaus
53925 Linnunradan rakenne kotisivu kuvaus
53922 Taivaanmekaniikka kotisivu kuvaus
53924 Tähtien rakenne ja kehitys kotisivu kuvaus

ylös

Fysiikan opettajan aineopinnot sivuaineopiskelijoille

530217 Fysiikan historia kotisivu kuvaus
530214 Fysiikan käsitteenmuodostus I kotisivu kuvaus
530244 Fysiikan käsitteenmuodostus II kotisivu kuvaus
530215 Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi I kotisivu kuvaus
530216 Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi II kotisivu kuvaus

ylös

Svenskspråkiga ämnestudier

530277 Atmosfärvetenskap nu hemsida beskrivning
530298 Atomer och molekyler hemsida beskrivning
530096 Fysikens mätmetoder I hemsida beskrivning
530297 Kvantfysikens grunder hemsida beskrivning
530276 Materialfysik I hemsida beskrivning
533371 Materiens struktur hemsida beskrivning
530091 Relativitetsteorins grunder hemsida beskrivning
530278 Strålningsskador hemsida beskrivning
530295 Termofysikens grunder hemsida beskrivning

ylös