Fysiikan opettajankoulutus - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op) I 1 fi
530282 Vuorovaikutukset ja aine (5 op) II 1 fi
530283 Sähkömagnetismi (5 op) I - fi
530284 Säteilykentät ja fotonit (5 op) II - fi
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op) III 1 fi
530282 Vuorovaikutukset ja aine (5 op) IV 1 fi
530283 Sähkömagnetismi (5 op) III 1 fi
530284 Säteilykentät ja fotonit (5 op) IV 1 fi

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

530286 Termofysiikan perusteet (4 op) I 1 fi
530287 Termodynaamiset potentiaalit (6 op) II 1 fi
53379 Fysiikan mittausmenetelmät I (5 op) I 1 fi
530144 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I (5 op) fi
530145 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II (5 op) fi
530000 Suhteellisuusteorian perusteet (4 op) IV 1 fi
53703 Kvanttifysiikan perusteet (5 op) III 1 fi
530288 Atomit ja molekyylit (3 op) IV 1 fi

Valinnaiset opinnot

53337 Aineen rakenne (5 op) I 1 fi
530141 Elektroniikka I (5 op) II 1 fi (en)
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I (5 op) III 1 fi (en)
53058 Materiaalifysiikka I (5 op) I 1 fi (en)
530177 Nanotieteen perusteet (3 op) I 1 en
53108 Siirtoilmiöt I (5 op) IV 1 fi
530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi (5 op) I 1 fi
535026 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet (5 op) III 1 fi
53861 Tähtitieteen perusteet I (5 op) II 1 fi
53862 Tähtitieteen perusteet II (5 op) III 1 fi

Muut opinnot

53364 Johdatus fysiikan opettajan opintoihin (2 op) I-II 1 fi
530147 HOPS (LuK-tutkinto) IV 1 fi
530500 LuK-startti II 1 fi
530500 LuK-startti IV 1 fi
53001 Fysikaalisten tieteiden esittely (3 op) I-II 1 fi
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (3 op) I-II 2 fi
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (3 op) III-IV 1 fi
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III 1 fi

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

530161 Fysiikan käsitteet ja rakenteet I (5 op) I 1 fi
530162 Fysiikan käsitteet ja rakenteet II (5 op) II 1 fi
530235 Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I (5 op) I-II 1 fi
530218 Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi II (5 op) I-II 1 fi
53112 Fysiikan historia ja filosofia (8 op) I-II 1 fi
53168 Opettajien tutkielmaseminaari (3 op) I-IV 1 fi

Valinnaiset opinnot

530239 Fysiikan käsitteet ja rakenteet III (5 op) 2 fi
530263 Didaktisen fysiikan tutkimusmenetelmät (3 op) I 2 fi
530341 Luonnontieteellinen lukutaito ja oppimisympäristöt (5 op) II 1 fi

SIVUAINEOPETUS

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

530214 Fysiikan käsitteenmuodostus I (5 op) III 1 fi
530244 Fysiikan käsitteenmuodostus II (5 op) IV 1 fi
530214 Fysiikan käsitteenmuodostus I (5 op) 2 fi
530244 Fysiikan käsitteenmuodostus II (5 op) 2 fi
530215 Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi I (5 op) III-IV 1 fi
530216 Opettajien sivuainefysiikan laboratoriokurssi II (5 op) III-IV 1 fi

Valinnaiset opinnot

530217 Fysiikan historia ja filosofia (8 op) I-II
Aineopintojen kursseja

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC