Meteorologia - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

53604 Ilmakehän termodynamiikka (5 op) I 1 fi
535026 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet (5 op) III 1 fi
53622 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet (10 op) III-IV 1 fi
53646 Rajakerroksen fysiikka I (5 op) IV 1 fi

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

53605 Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka (8 op) I-II 1 fi
53627 Klimatologian perusteet (3 op) III 1 fi
53628 Fysikaalinen klimatologia (3 op) IV 1 fi
53623 Numeerinen meteorologia I (5 op) I 1 fi
53606 Synoptinen meteorologia I (5 op) II 1 en
53695 Kojemeteorologia (3 op) I ? fi
53638 Kojemeteorologian laboratoriotyöt (3 op) II-III 1 fi
53696 Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia (3 op) II 2 en
53602 Havaintojen tilastollinen käsittely (3 op) I 2 fi
53697 Virtausilmiöt (5 op) II 1 en
530286 Termofysiikan perusteet (4 op) I 1 fi
530287 Termodynaamiset potentiaalit (6 op) II 1 fi
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III-IV 1 fi

Valinnaiset opinnot

53632 Mesometeorologia (3 op) III 2 fi
53607 Synoptinen meteorologia II (5 op) III 2 en
53656 Synoptiikan laboratoriokurssi (3 op) IV 2 fi
53670 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset (5 op) IV fi
53749 Kiinteän aineen jatkumomekaniikka I (5 op) III 2 fi (en)
53108 Siirtoilmiöt I (5 op) IV 1 fi
530144 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I (5 op) fi
53541 Meritieteen peruskurssi (5 op) III 2 fi

Muut opinnot

53669 (535123) Seminaarikurssi(Äidinkielen seminaari) (2 op) III-IV 2 fi
53691 Osastoseminaari I-IV 3 en
53001 Fysikaalisten tieteiden esittely (3 op) I-II 1 fi
530147 HOPS (LuK-tutkinto) (1 op) IV 1 fi
530500 LuK-startti (0 op) II 1 fi
530500 LuK-startti (0 op) IV 1 fi
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

53624 Fysikaalinen meteorologia (5 op) I 2 fi (en)
53648 Ilmakehän yleinen kiertoliike I (5 op) III 2 fi (en)
53634 Pilvifysiikka (5 op) III 1 en

1. Dynaaminen ja fysikaalinen meteorologia

A. Ydinaineksen kurssit
53654 Numeerinen meteorologia II (5 op) II 2 fi (en)
53659 Ilmakehän dynamiikan jatkokurssi (5 op) II 2 fi (en)
53651 Ilmakehän yleinen kiertoliike II (5 op) I 2 fi (en)
53665 Tutkameteorologian jatkokurssi (5 op) II 2 en
B. Erikoistumiskurssit
53655 Numeerisen meteorologian laboratoriokurssi (5 op) III-IV 2 fi (en)
53657 Tutkameteorologian laboratoriotyöt (3 op) III-IV 2 en
53673 Stratosfäärin dynamiikka ja kemia (5 op) IV 2 en
53672 Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto (5 op) IV 2 fi
530231 Meteorologiset kaukokartoitussovellukset (5 op)
53611 Ilmakehän kemian perusteet (5 op) III 1 en
53376 Hydrodynamiikka (5 op) IV 2 en
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä (5 op) III-IV 2 fi
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät (5 op) III-IV 2 en
53864 Sähkömagneettinen sironta ja absorptio (5 op) IV 2 en
530379 Ilmastonmuutos nyt (5 op) II 1 en

2. Mikrometeorologia ja kemiallinen meteorologia

A. Ydinaineksen kurssit
53693 Veden, hiilen ja typen kierto maa-alueilla (5 op) II 2 fi (en)
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi (4 op) IV (toukokuu 2017, Hyytiälässä) 2 fi (en)
53051 Aerosolifysiikka I (5 op) I 1 en
53311 Siirtoilmiöt II (5 op) II 1 en
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä (5 op) III-IV 2 fi
B. Erikoistumiskurssit
53611 Ilmakehän kemian perusteet (5 op) III 2 en
530007 Ilmakemian jatkokurssi (5 op) IV 2 en
53652 Rajakerroksen fysiikka II (5 op) II 2 fi (en)
530233 Satelliittikaukokartoitusmenetelmät aerosolitieteessä (5 op) IV 2 en
530040 Mikrometeorologisten vuonmittausmenetelmien teoriat (5 op) III 2 en
xxxxx Aerosol-cloud-climate interactions (Itä-Suomen yliopisto + Tukholman yliopisto) (15 op) ? 2 en
53350 Ilmakehämallinnus I (5 op) III 2 en
53328 Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset; kenttämittaukset (5 op) Syksy, kenttä 1 en
530080 Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät (4 op) Kevät, kenttä 1 en
530124 Klassinen nukleaatioteoria (5 op) III 2 en
530181 Ilmakehän aerosolien muodostuminen ja kasvu (5 op) Kesä, kenttä 2 en
53341 Ilmastojärjestelmän biogeokemialliset kierrot (5 op) I 2 en
535041 Turbulenssioppi (5 op) I-II 2 fi
53376 Hydrodynamiikka (5 op) IV 2 en

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC