Perusopintojen kurssien kotisivut ja kuvaukset

Tämä sivu on vanhentunut! Ajantasaiset kurssilistaukset löytyvät täältä.


Fysiikka

530140 Perusopintojen laboratoriotyöt kotisivu kuvaus
530283 Sähkömagnetismi - kevät kotisivu kuvaus
530283 Sähkömagnetismi - syksy kotisivu kuvaus
530284 Säteilykentät ja fotonit - kevät kotisivu kuvaus
530284 Säteilykentät ja fotonit - syksy kotisivu kuvaus
530282 Vuorovaikutukset ja aine - syksy kotisivu kuvaus
530282 Vuorovaikutukset ja aine - kevät kotisivu kuvaus
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet - syksy kotisivu kuvaus
530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet - kevät kotisivu kuvaus

ylös

Teoreettinen fysiikka

53703 Kvanttifysiikan perusteet kotisivu kuvaus
53704 Matemaattiset apuneuvot I kotisivu kuvaus
53705 Matemaattiset apuneuvot II kotisivu kuvaus
530000 Suhteellisuusteorian perusteet kotisivu kuvaus

ylös

Meteorologia

53604 Ilmakehän termodynamiikka kotisivu kuvaus
53622 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet kotisivu kuvaus
535026 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet kotisivu kuvaus
53646 Rajakerroksen fysiikka I kotisivu kuvaus

ylös

Geofysiikka

Geofysiikan perusopinnot ovat yhtenevät meteorologian perusopintojen kanssa.

ylös

Tähtitiede

53909 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I kotisivu kuvaus
53915 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II kotisivu kuvaus
53861 Tähtitieteen perusteet I kotisivu kuvaus
53862 Tähtitieteen perusteet II kotisivu kuvaus

ylös

Svenskspråkiga grundstudier

530293 Elektromagnetism hemsida beskrivning
530140 Grundstudiernas laboratoriearbeten hemsida beskrivning
530294 Strålningsfält och fotoner hemsida beskrivning
530291 Växelverkningar och kroppar hemsida beskrivning
530292 Växelverkningar och materia hemsida beskrivning

ylös