Syventävien opintojen kurssien kotisivut ja kuvaukset

Tämä sivu on vanhentunut! Ajantasaiset kurssilistaukset löytyvät täältä.


Fysiikka

53309 Aerosolien fysikaalinen kemia kotisivu kuvaus
53174 Aerosolien mittaustekniikka kotisivu kuvaus
53304 Aerosolien termodynamiikka kotisivu kuvaus
53051 Aerosolifysiikka I kotisivu kuvaus
530001 Aerosolifysiikka II kotisivu kuvaus
530265 Aerosolimallinnus kotisivu kuvaus
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä kotisivu kuvaus
53052 Akustiikka kotisivu kuvaus
53177 Analogiaelektroniikka kotisivu kuvaus
530191 Arktiset ilmansaasteet kotisivu kuvaus
535110 Avaruusgeodesia kotisivu kuvaus
530237 Biofysiikka I kotisivu kuvaus
530238 Biofysiikka II kotisivu kuvaus
530190 Biomolekyylien kuvantamis- ja manipulointimenetelmät kotisivu kuvaus
53069 Diffuusio kiinteissä aineissa kotisivu kuvaus
53017 Elektroniikka II kotisivu kuvaus
530192 Fotoniikka puolijohteissa kotisivu kuvaus
530301 Fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari kotisivu kuvaus
53023 Fysiikan mittausmenetelmät II kotisivu kuvaus
53031 Fysiikan syventävien opintojen seminaari kotisivu kuvaus
53516 Fysikaalinen geodesia kotisivu kuvaus
53511 Geodesia kotisivu kuvaus
53215 Geofysiikan inversio-ongelmat kotisivu kuvaus
53521 Geomagnetismi kotisivu kuvaus
53565 Geotermiikka kotisivu kuvaus
53741 Higgsin fysiikka kotisivu kuvaus
53296 Hiukkasfysiikan kokeelliset menetelmät kotisivu kuvaus
53251 Hiukkasfysiikan teoriat kotisivu kuvaus
53299 Hiukkasfysiikan kokeet I kotisivu kuvaus
53295 Hiukkasfysiikan menomenologia kotisivu kuvaus
53192 Ilmakehätieteiden opiskelijaseminaari kotisivu kuvaus
53350 Ilmakehämallinnus kotisivu kuvaus
530080 Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät kotisivu kuvaus
530181 Ilmakehän aerosolien muodostuminen ja kasvu kotisivu kuvaus
530258 Ilmakehän prosessien ja takaisinkytkentöjen analyysi sekä biosfäätin ja ilmkakehän vuorovaikutukset kotisivu kuvaus
53328 Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset kotisivu kuvaus
530113 Ionisuihkut materiaalifysiikassa kotisivu kuvaus
530279 Ionisuihkut materiaalifysiikassa kotisivu kuvaus
53356 Isotooppidiagnostiikka kotisivu kuvaus
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II kotisivu kuvaus
53213 Kairanreikägeofysiikka kotisivu kuvaus
530189 Kenttämittausten tilastollinen analyysi kotisivu kuvaus
53036 Kiinteän olomuodon fysiikka I kotisivu kuvaus
53037 Kiinteän olomuodon fysiikka II kotisivu kuvaus
53214 Kiven fysikaaliset ominaisuudet: teoria ja mittaukset kotisivu kuvaus
530124 Klassinen nukleaatioteoria kotisivu kuvaus
530114 Kliininen fysiologia ja neurofysiologia kotisivu kuvaus
530154 Kliininen radiologia: röntgentutkimukset kotisivu kuvaus
530057 Kvanttikenttäteoria I kotisivu kuvaus
53210 Kvanttikenttäteoria II kotisivu kuvaus
530220 Kvanttiväridynamiikka ja hodronirakenne kotisivu kuvaus
530245 Laskennallinen nanotiede kotisivu kuvaus
53211 Litosfäärin rakenne ja dynamiikka kotisivu kuvaus
530221 Luonnon monimuotoisuuden kehitys kotisivu kuvaus
53053 Lääketieteellinen fysiikka kotisivu kuvaus
530155 Magneettikuvantaminen kotisivu kuvaus
530264 Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalyytiikassa kotisivu kuvaus
53107 Materiaalifysiikka II kotisivu kuvaus
53363 Molekyylidynaamiset simulaatiot kotisivu kuvaus
530060 Molekyyliklusterien muodostumissimulaatiot kotisivu kuvaus
530153 Monte Carlo - simuloinnit fysiikassa kotisivu kuvaus
530006 Monte Carlo -simulointien perusteet kotisivu kuvaus
530285 Nanoakustiikka kotisivu kuvaus
530267 Nanofysiikka ja nanokemia kotisivu kuvaus
530038 Optiikka kotisivu kuvaus
535017 Paleomagnetismi kotisivu kuvaus
530182 Pehmeän tiiviin aineen fysiikka I kotisivu kuvaus
530183 Pehmeän tiiviin aineen fysiikka II kotisivu kuvaus
530037 Pienhiukkaset työympäristössä kotisivu kuvaus
530068 Pienhiukkasten terveysvaikutukset kotisivu kuvaus
530202 Pintafysiikka I kotisivu kuvaus
530169 Pintafysiikka II kotisivu kuvaus
535021 Planetaarinen geofysiikka kotisivu kuvaus
530229 Proteiinien NMR-spektroskopia kotisivu kuvaus
530184 Puolijohdefysiikka kotisivu kuvaus
53514 Satelliittipaikannus kotisivu kuvaus
53311 Siirtoilmiöt II kotisivu kuvaus
53212 Sovellettu geofysiikka kotisivu kuvaus
53281 Standardimallin laajennukset kotisivu kuvaus
53797 Supersymmetria kotisivu kuvaus
530226 Suurenergiafysiikan laskentamenetelmiä kotisivu kuvaus
53041 Synkrotronisäteily materiaalitutkimuksessa kotisivu kuvaus
53178 Synktronisäteily materiaalitutkimuksessa II kotisivu kuvaus
530021 Sädehoidon annossuunnittelu kotisivu kuvaus
53105 Sädehoidon fysiikka kotisivu kuvaus
53340 Säteilyn dosimetria kotisivu kuvaus
53261 Säteilyn ilmaisimet I kotisivu kuvaus
53263 Säteilyn ilmaisimet II kotisivu kuvaus
53025 Säteilysuojelu kotisivu kuvaus
53369 Tieteellinen laskenta III kotisivu kuvaus
53391 Tieteellisen laskennan ohjelmointi kotisivu kuvaus
530266 Tieteellinen C-ohjelmointi kotisivu kuvaus
530088 Tilastolliset menetelmät I kotisivu kuvaus
53038 Tomografia rakennetutkimuksessa kotisivu kuvaus
53045 Ultrasoniikka kotisivu kuvaus
530157 Ultraäänitutkimukset kotisivu kuvaus
53046 Ydinfysiikka kotisivu kuvaus
535047 Ympäristömagnetismi kotisivu kuvaus

ylös

Teoreettinen fysiikka

53743 Auringon fysiikka kotisivu kuvaus
53766 Avaruusfysiikan jatkokurssi kotisivu kuvaus
530301 Fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari kotisivu kuvaus
53713 Fysiikan matemaattiset menetelmät III kotisivu kuvaus
537006 Hilakenttäteoria kotisivu kuvaus
53376 Hydrodynamiikka kotisivu kuvaus
53752 Ionosfäärin fysiikka kotisivu kuvaus
53758 Kosmologia II kotisivu kuvaus
53717 Kvanttimekaniikka II kotisivu kuvaus
537005 Kvanttistatistiikka kotisivu kuvaus
53776 Observational space physics kotisivu kuvaus
53769 Plasmafysiikan avaruussovelluksia kotisivu kuvaus
53765 Plasmafysiikka kotisivu kuvaus
53776 Solar eruptions and Space environment kotisivu kuvaus
53728 Statistisen fysiikan jatkokurssi kotisivu kuvaus
53382 Suurteholaskennan työkalut kotisivu kuvaus
530224 Säieteoriat kotisivu kuvaus
53733 Tiiviin aineen teoria kotisivu kuvaus
53736 Yleinen suhteellisuusteoria kotisivu kuvaus

ylös

Meteorologia

53624 Fysikaalinen meteorologia kotisivu kuvaus
53659 Ilmakehän dynamiikan jatkokurssi kotisivu kuvaus
53648 Ilmakehän yleinen kiertoliike I kotisivu kuvaus
53651 Ilmakehän yleinen kiertoliike II kotisivu kuvaus
53626 Ilmakemia kotisivu kuvaus
530007 Ilmakemian jatkokurssi kotisivu kuvaus
53672 Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto kotisivu kuvaus
530231 Meteorologiset kaukokartoitussovellukset kotisivu kuvaus
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi kotisivu kuvaus
530040 Mikrometeorologisten vuonmittausmenetelmien teoriat kotisivu kuvaus
53654 Numeerinen meteorologia II kotisivu kuvaus
53655 Numeerisen meteorologian laboratoriokurssi kotisivu kuvaus
53634 Pilvifysiikka kotisivu kuvaus
53652 Rajakerroksen fysiikka II kotisivu kuvaus
530233 Satelliittikaukokartoitusmenetelmät aerosolitieteessä kotisivu kuvaus
53673 Stratosfäärin dynamiikka ja kemia kotisivu kuvaus
53665 Tutkameteorologian jatkokurssi kotisivu kuvaus
53657 Tutkameteorologian laboratoriotyöt kotisivu kuvaus
53693 Veden, hiilen ja typen kierto maa-alueilla kotisivu kuvaus

ylös

Geofysiikka

535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä kotisivu kuvaus
53545 Dynaaminen oseanografia I kotisivu kuvaus
50304 Geofysiikan syventävien opintojen seminaari kotisivu kuvaus
535040 Geofysiikan historia kotisivu kuvaus
53532 Geohydrologia kotisivu kuvaus
535008 Glasiologia kotisivu kuvaus
53574 Globaali hydrologia kotisivu kuvaus
53587 Itämeren oseanografia II kotisivu kuvaus
535126 Lumen ja jään kenttäkurssi kotisivu kuvaus
53583 Matemaattiset mallit hydrosfäärin fysiikassa kotisivu kuvaus
535128 Meritieteen kenttäkurssi kotisivu kuvaus
53505 Rannikko-oseanografia kotisivu kuvaus
535044 Routa kotisivu kuvaus
535041 Turbulenssioppi kotisivu kuvaus
53548 Veden pinta-aallot kotisivu kuvaus
535039 Vesivaipan erikoiskurssi kotisivu kuvaus

ylös

Tähtitiede

53850 Aikasarja-analyysi tähtitieteessä kotisivu kuvaus
53855 Astrokemia kotisivu kuvaus
53856 Aurinkokunnan pienkappaleet I kotisivu kuvaus
53903 Aurinkokunnan pienkappaleet II kotisivu kuvaus
53958 Avaruustähtitiede kotisivu kuvaus
53918 Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä kotisivu kuvaus
53863 Galaksien synty ja kehitys kotisivu kuvaus
53941 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi II kotisivu kuvaus
53851 Interferometria kotisivu kuvaus
53848 Magnetohydrodynamiikka kotisivu kuvaus
53932 Muuttuvat tähdet kotisivu kuvaus
53936 Numeerisen magnetohydrodynamiikan käytännön menetelmät kotisivu kuvaus
53942 Open problems in modern astrophysics kotisivu kuvaus
53854 Radiotähtitiede kotisivu kuvaus
53833 Suurenergia-astrofysiikka kotisivu kuvaus
53919 Sähkömagneettinen sironta ja absorptio kotisivu kuvaus
53919 Sähkömagneettinen sironta I kotisivu kuvaus
53825 Sähkömagneettinen sironta II kotisivu kuvaus
53852 Säteilynkuljetus kotisivu kuvaus
53835 Tähtien magneettinen aktiivisuus kotisivu kuvaus
53956 Tähtienvälinen aine kotisivu kuvaus
53834 Tähtitieteen data-analyysi ja inversiomenetelmät kotisivu kuvaus
53916 Tähtitieteen numeeriset menetelmät kotisivu kuvaus
53944 Tähtitieteen seminaariharjoitukset kotisivu kuvaus

ylös

Fysiikan opettajan syventävät opinnot pääaineopiskelijoille

530263 Didaktisen fysiikan tutkimusmenetelmät kotisivu kuvaus
53112 Fysiikan historia ja filosofia kotisivu kuvaus
530161 Fysiikan käsitteet ja rakenteet I kotisivu kuvaus
530162 Fysiikan käsitteet ja rakenteet II kotisivu kuvaus
530239 Fysiikan käsitteet ja rakenteet III kotisivu kuvaus
530235 Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I kotisivu kuvaus
530218 Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi II kotisivu kuvaus
53168 Opettajien tutkielmaseminaari kotisivu kuvaus

ylös

Svensksprål;kiga fördjupade studier

530299 Fasta tillstål;ndets fysik hemsida beskrivning

ylös