Tähtitiede - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

53861 Tähtitieteen perusteet I (5 op) II 1 fi
53862 Tähtitieteen perusteet II (5 op) III 1 fi
53909 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I (5 op) III-IV 1 fi
53915 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II (5 op) I-II 1 fi (enl)
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III-IV 1 fi

Aineopinnot

53921 Astrofysiikan peruskurssi (8 op) III-IV 2 fi
53922 Taivaanmekaniikka (8 op) I-II 2 fi
53923 Aurinkokunnan fysiikka (5 op) III-IV 2 fi
53926 Galaksit ja kosmologia (5 op) I-II 2 fi
53858 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi I (6 op) I-II 1 fi (enl)
53925 Linnunradan rakenne (5 op) I-II 2 fi
53924 Tähtien rakenne ja kehitys (5 op) III-IV 2 fi
53399 Tieteellinen laskenta II (5 op) I-II 1 en (fi)
53602 Havaintojen tilastollinen käsittely (3 op) I 2 fi
530000 Suhteellisuusteorian perusteet (4 op) IV 1 fi

Muut opinnot

53905 Maailmankaikkeus nyt (3 op) I 1 fi
53905 Maailmankaikkeus nyt (3 op) IV 1 fi
53905 Maailmankaikkeus nyt (3 op) III 2 en
53972 Kerro tähtitieteestä -populaarikirjoittamisen kurssi (3 op) IV ? fi
53905 Maailmankaikkeus nyt (3+3 op) III-IV 2 se
53985 Johdatus astrobiologiaan (3 op) II 2 fi
53001 Fysikaalisten tieteiden esittely (3 op) I-II 1 fi
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

53944 Tähtitieteen seminaariharjoitukset (3 op) I-IV 1 en

Valinnaiset opinnot

A. Ydinaineksen kurssit
53941 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi II (5 op) III-IV 2 fi (en)
53834 Tilastolliset inversiomenetelmät (5 op) III-IV 2 en
53942 Astrofysiikan jatkokurssi (5 op) I-II 2 en
53864 Sähkömagneettinen sironta ja absorptio (5 op) IV 2 en
53369 Tieteellinen laskenta III (10 op) III-IV 2 en
B. Erikoistumiskurssit
53850 Aikasarja-analyysi tähtitieteessä I (5 op) I-II 2 fi (en)
53856 Aurinkokunnan pienkappaleet I (5 op) I-II 2 en
53848 Magnetohydrodynamiikka (5 op) I-II 2 fi (en)
53833 Suurenergia-astrofysiikka (5 op) III-IV 2 en
53852 Säteilynkuljetus (5 op) I 2 fi (en)
53956 Tähtien välinen aine (5 op) III 2 fi (en)
53919 Sähkömagneettinen sironta I (5 op) I 2 fi (en)
53932 Muuttuvat tähdet (5 op) I-II 2 fi (en)
53825 Sähkömagneettinen sironta II (5 op) II 2 fi (en)
53854 Radiotähtitiede (5 op) IV 2 fi (en)
53918 Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä (5 op) III-IV 2 fi (en)
53863 Galaksien synty ja kehitys (5 op) III-IV 2 fi (en)
53835 Tähtien magneettinen aktiiviisuus (5 op) III-IV ? en
53857 Tähtitieteen erikoiskurssi (C) (5 op) I ? en
53817 Johdatus projektityöhön (5 op) III-IV 1 en
53831 Johdatus asiantuntijatehtäviin (5 op) I-II 1 en

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC