Teoreettinen fysiikka - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

53704 Matemaattiset apuneuvot I (5 op) I 1 fi Kotisivu
53705 Matemaattiset apuneuvot II (5 op) II 1 fi Kotisivu
530000 Suhteellisuusteorian perusteet (4 op) IV 1 fi Kotisivu
53703 Kvanttifysiikan perusteet (5 op) III 1 fi Kotisivu

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

53723 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia (5 op) I 1 fi Kotisivu
53724 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib (5 op) II 1 fi Kotisivu
53725 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa (5 op) III 1 fi Kotisivu
53726 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb (5 op) IV 1 fi Kotisivu
537010 Analyyttinen mekaniikka (5 op) I 1 fi
537011 Elektrodynamiikka I (5 op) III 1 fi
537012 Elektrodynamiikka II (5 op) IV 1 fi
53716 Kvanttimekaniikka I (10 op) I-II 1 fi Kotisivu
537004 Statistinen mekaniikka (5 op) III 1 fi (en)
530286 Termofysiikan perusteet (4 op) I 1 fi
530287 Termodynaamiset potentiaalit (6 op) II 1 fi

Valinnaiset opinnot

53757 Kosmologia I (5 op) I 1 en Kotisivu
53749 Kiinteän aineen jatkumomekaniikka I (5 op) III 2 en
537491 Kiinteän aineen jatkumomekaniikka II (5 op) III 2 en
537005 Kvanttistatistiikka (5 op) IV 1 fi (en)
530288 Atomit ja molekyylit (3 op) IV 1 fi
53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I (5 op) III 1 fi (en)
53399 Tieteellinen laskenta II (5 op) I-II 1 en (fi)
53058 Materiaalifysiikka I (5 op) I 1 fi (en)
530177 Nanotieteen perusteet (3 op) I 1 en
53921 Astrofysiikan peruskurssi (8 op) III-IV 2 fi

Muut opinnot

530147 HOPS (LuK-tutkinto) (1 op) IV 1 fi
530500 LuK-startti (0 op) II 1 fi
530500 LuK-startti (0 op) IV 1 fi
53001 Fysikaalisten tieteiden esittely (3 op) I-II 1 fi
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (3 op) I-II 2 fi
530168 Äidinkieli (tutkielmaseminaari) (3 op) III-IV 1 fi
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III-IV 1 fi

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

530301 Fysiikan ja teoreettisen fysiikan syventävien opintojen seminaari (3 op) I-IV 1 fi

Valinnaiset opinnot

A. Ydinaineksen kurssit
53713 Fysiikan matemaattiset menetelmät III (10 op) I-II 1 fi (en) Kotisivu
53717 Kvanttimekaniikka II (10 op) III-IV 1 fi (en)
537171 Kvanttimekaniikka IIa (5 op) III 1 fi (en)
537172 Kvanttimekaniikka IIb (5 op) IV 1 fi (en)
53765 Plasmafysiikka (5 op) I 1 fi (en)
53376 Hydrodynamiikka (5 op) IV 2 en
537013 Kvanttikenttäteoria I (10 op) I-II 2 en
53396 Tieteellinen laskenta III (10 op) III-IV 2 en
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II (5 op) IV 1 en
B. Erikoistumiskurssit
53769 Plasmafysiikan avaruussovelluksia (5 op) II 1 en
53758 Kosmologia II (5 op) II 1 en Kotisivu
53736 Yleinen suhteellisuusteoria (10 op) III-IV 1 en Kotisivu
53766 Avaruusfysiikan jatkokurssi (10 op) III-IV 2 en
53728 Statistisen fysiikan jatkokurssi (10 op) III-IV 1 fi (en)
537014 Kvanttikenttäteoria II (10 op) III-IV 2 en
53743 Auringon fysiikka (5 op) III 2 en Kotisivu
530224 Säieteoriat (5 op) I-II Kotisivu
537003 Hilakenttäteoria (10 op)
53755 Kosmologian erikoiskurssi (10 op) I-II 2 fi (en)
537551 Kosmologian erikoiskurssi II (10 op) III-IV 2 fi (en)
xxxxx Numerical Space Physics (5 op) IV 2 en
53776 Teoreettisen fysiikan erikoiskurssi (5 op) IV 2 fi (en)
53776 Teoreettisen fysiikan erikoiskurssi (5 op) I-II 2 fi (en) Kotisivu
53776 Teoreettisen fysiikan erikoiskurssi (5 op) III 2 en
53733 Tiiviin aineen teoria (5 op) II 2 fi (en)
53210 Kvanttikenttäteoria II (7 op) II 1 en
53735 Hiukkasfysiikan teoriat (10 op) I-II 1 en
53741 Higgsin fysiikka (7 op) I-II 2 en
53797 Supersymmetria (7 op) I-II 2 en
530057 Kvanttikenttäteoria I (7 op) I 1 en
530267 Nanofysiikka ja nanokemia (5 op) II 1 en
53036 Kiinteän olomuodon fysiikka I (10 op) III-IV 1 en
530006 Monte Carlo-simulointien perusteet (5 op) III 1 en
53046 Ydinfysiikka (5 op) II 2 en
53752 Ionosfäärin fysiikka (5 op) III 2 en
530153 Monte Carlo-simuloinnit fysiikassa (5 op) III 2 en
53382 Suurteholaskennan työkalut (5 op) I-II 2 nglanti
53037 Kiinteän olomuodon fysiikka II (10 op) III-IV 1 en
530266 Tieteellinen C-ohjelmointi (5 op) II - en
53319 Fysiikan erikoiskurssi (5 op) IV - en
53919 Sähkömagneettinen sironta I (5 op) I 2 fi (en)
53825 Sähkömagneettinen sironta II (5 op) II 2 fi (en)
53848 Magnetohydrodynamiikka (5 op) I-II 2 fi (en)
57072 Matematiikan erikoiskurssi
57338 Todennäköisyys ja statistinen fysiikka
57072 Matematiikan erikoiskurssi
57072 Matematiikan erikoiskurssi

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC