Geofysiikka - HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Uusien kurssien tiedot löytyvät WebOodista.

Fysiikka | Ruotsinkielinen fysiikan opetus | Fysiikan opettajankoulutus | Teoreettinen fysiikka | Geofysiikka | Meteorologia | Tähtitiede

Klikkaa kurssikoodista WebOodiin. Harmaat kurssit eivät ole saatavilla tällä lukukaudella (2016-2017). Näiden kurssien lisäksi fysiikan laitoksella voi opiskella tiedekunnan yhteisiä opintoja, sivuaineopintoja, ja kieliopintoja jne. Mikäli tiedot WebOodissa eivät tyydytä, ota yhteyttä luennoitsijaan. Mikäli luennoitsijan sähköpostia ei löydy, ota yhteys phyinfo@helsinki.fi. Katso opetusperiodit täältä.

Opetuskieli:  Taso:  Lukukausi: 
WebOodi-koodi Kurssin nimi Periodi Toistuu Opetuskieli Kotisivu

PÄÄAINEOPETUS

Perusopinnot

535026 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet (5 op) III 1 fi
53604 Ilmakehän termodynamiikka (5 op) I 1 fi
53622 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet (10 op) III-IV 1 fi
53646 Rajakerroksen fysiikka I (5 op) IV 1 fi

Aineopinnot

Pakolliset opinnot

53531 Hydrologian peruskurssi (5 op) IV 1 fi
53541 Meritieteen peruskurssi (5 op) I 2 fi
53568 Lumen ja jään geofysiikka (5 op) III 2 fi
53536 Vesivaipan mittausmenetelmät (5 op) I-II 2 fi
53749 Kiinteän aineen jatkumomekaniikka I (5 op) III 2 fi (en)
530289 Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi (5 op) I 1 fi
53697 Virtausilmiöt (5 op) II ? en
53602 Havaintojen tilastollinen käsittely (3 op) I 2 fi
53398 Tieteellinen laskenta I (5 op) III-IV 1 fi
535046 Geographic Information Systems (GIS) (? op) ? ? ?

Valinnaiset opinnot

53528 Deskriptiivinen oseanografia (5 op) II 2 en
53540 Itämeren oseanografia I (5 op) III-IV 2 fi
535024 Sovellettu hydrologia (5 op) III-IV ? fi
53537 Kaukokartoitus (5 op) I-IV 1 fi (en)
54156 Hydrogeologian perusteet (? op) II ? ?
53399 Tieteellinen laskenta II (5 op) I-II 1 en (fi)
530286 Termofysiikan perusteet (4 op) I 1 fi
530287 Termodynaamiset potentiaalit (6 op) II 1 fi

Muut opinnot

535123 Äidinkieli (seminaariesitelmä) (2 op) III-IV 1 fi (se)
53001 Fysikaalisten tieteiden esittely (3 op) I-II 1 fi
530148 TVT-ajokortti (3 op) I-IV 1 fi
53704 Matemaattiset apuneuvot I (8 op) I 1 fi

Syventävät opinnot

Pakolliset opinnot

50304 Geofysiikan syventävien opintojen seminaari (3 op) I-IV 1 fi (en)
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä (5 op) III-IV 2 fi
535041 Turbulenssioppi (5 op) IV? 2 fi
53583 Matemaattiset mallit hydrosfäärin fysiikassa (5 op) II 2 fi
535040 Geofysiikan historia (2 op) I-IV 1 en
535126 Lumen ja jään kenttäkurssi (5 op) IV 2 en
xxxxx Järvien fysiikan kenttäkurssi (3 op) I ? en
535128 Meritieteen kenttäkurssi (5 op) III ? en
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi (4 op) IV (toukokuu 2017 Hyytiälässä?) 2 fi (en)

Valinnaiset opinnot

A. Ydinaineksen kurssit
53545 Dynaaminen oseanografia I (5 op) III 2 fi (en)
535008 Glasiologia (5 op) III-IV 2 en
53574 Globaali hydrologia (5 op) III-IV? 2
53548 Veden pinta-aallot (5 op) I-II 2 fi
B. Ydinainesta täydentävät kurssit
53505 Rannikko-oseanografia (5 op) III ? fi
53587 Itämeren oseanografia II (5 op) ?
535004 Routa (5 op) ? fi
535039 Vesivaipan erikoiskurssi (5 op) IV 2 en
535039 Vesivaipan erikoiskurssi (5 op) III-IV? 2 en
535048 Geofysiikan erikoiskurssi II ? fi
Polaarinen oseanografia (5 op) I-II 2 fi
53500 Merijään geofysiikka (5 op) I-II 2 en
535052 Snow science winter school (3 op) III en
Vesivaipan seminaarikurssi (8 op) I-IV 1 fi (en)
54156 Hydrogeologian perusteet (? op) ? ? ?
53376 Hydrodynamiikka (5 op) IV 2 en
xxxxx Vesivaipan kirjaseminaari I-IV

Sivu päivitetty viimeksi 2016-11-10 11:44:49.202739 UTC