Koulutusohjelmien opetusohjelmat 2017-2018


Opetusperiodit lukuvuonna 2017-2018

  • Periodi I 4.9.-22.10.2017 (7 viikkoa), lukuvuoden avajaiset 7.9.2017
  • Periodi II 30.10.-17.12.2017 (7 viikkoa)

  • Periodi III 15.1.-4.3.2018 (7 viikkoa)
  • Periodi IV 12.3.-6.5.2018 (8 viikkoa, sisältää viikon pääsiäistauon 29.3.-4.4.2018)

WebOodi-oppaat lukuvuodelle 2017-2018

1.8.2017 alkaen opetus järjestetään uusien koulutusohjelmien mukaisesti. Vanhoista oppiaineista meteorologian vanhat perusopintotasoiset kurssit ja tähtitieteen vanhat perus- ja aineopintotasoiset kurssit löytyvät Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opinto-oppaasta. Meteorologian vanhat aine- ja syventäväopintotasoiset kurssit löytyvät Ilmakehätieteiden maisteriohjelman oppaasta. Tähtitieteen vanhat syventävien opintojen tasoiset kurssit löytyvät Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden oppaasta. Opetustiedot tarkentuvat vielä ennen opetuksen alkua.


Vanhoja opetusohjelmia