Meteorologian suuntautumisvaihtoehdot

Dynaaminen meteorologia ja kaukokartoitus

Dynaamisen meteorologian ja kaukokartoituksen erikoistumislinjalla keskitytään ilmakehän suuren mittakaavan dynamiikkaan, ilmakehämallinnukseen ja havaintotekniikkaan. Näiden eri osa-alueiden osuudet opinnoissasi voi opiskelija valita omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Suurin osa dynaamiseen meteorologiaan ja kaukokartoitukseen erikoistuneista opiskelijoista on valmistuttuaan työllistynyt Ilmatieteen laitokselle sääpalvelu- tai tutkimustehtäviin.


Mikrometeorologia ja kemiallinen meteorologia

Mikrometeorologian ja kemiallisen meteorologian erikoistumislinjalla keskitytään ilmakehän ja biosfäärin vuorovaikutukseen, aineiden ja energian kiertoon sekä ilmakehän kaasujen ja pienhiukkasten kemiaan.

Mikrometeorologiaan ja kemialliseen meteorologiaan erikoistuneista opiskelijoista valtaosa on jatkanut valmistuttuaan tutkimustehtävissä Ilmatieteen laitoksella, Fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osastolla tai muissa koti- ja ulkomaisissa yliopistoissa.

Monet Mikrometeorologian ja kemiallisen meteorologian erikoistumislinjan kursseista järjestetään intensiivikursseina Hyytiälän metsäasemalla.