Fysiikan laitoksessa hyväksytyt LuK-tutkielmat v. 2015

Tutkielmien tiedot ovat muotoa:

tekijä, hyväksymispäivä (ohjaaja; tarkastaja)
tutkielman nimi

Fysiikka | Teoreettinen fysiikka | Meteorologia | Geofysiikka | Tähtitiede | Opettajan sv


Fysiikka

Alho Markku 20.11.2015 (E. Kallio; E. Kilpua)
Aurinkotuulen energeettisten protonien mallintaminen Marsin plasmaympäristössä

Auno Sami 29.11.2015 (L. Kuusela; L. Kuusela - S. Savolainen)
Chemical exchange saturation transfer

Byggmästar Jesper 27.3.2015
Uttojning av Fe- och FFeCr-nanotådar

Fridlund Christoffer 18.5.2015
Graphical User Interface for Ion Range Calculation

Halonen Roope 11.8.2015 (H. Vehkamäki)
Simuloitujen ja kokeellisten happo-emäshydraattiklusterijakaumien vertailu

Immonen Jani 30.11.2015 (E. Rauhala)
Puolijohteista valmistettujen säteilynilmaisimien perusominaisuuksia

Jantunen Ville 5.6.2015
Yleiskatsaus ja simulaatio XPS-menetelmän toiminnasta

Kylliäinen Joonas 30.10.2015 (A. Kuronen)
Yksiulotteisen ajasta riippumattoman Schrödingerin yhtälön numeerinen ratkaiseminen ominaisarvoyhtälönä

Lehmonen Lauri 16.4.2015
Leikepaksuus magneettikuvauksen laadunvalvonnassa

Lehtinen Tuomas 21.9.2015 (L. Kuusela; S. Savolainen)
Diffuusiotensorikuvantamisen laadunvalvonta - uuden laadunvalvontaprotokollan käyttöönotto ja arviointi

Pekkarinen Antti 8.10.2015 (A. Kuronen)
Monoenergeettisten elektronien annospisteydinten simulointi Monte Carlo -menetelmällä

Saressalo Anton 22.5.2015
Ionisaatiokammion rakenne ja ominaisuudet

Viljanen Mira 17.6.2015
Changes in the ultrasonic signal traveling across SWCNT bucky paper during heavy ion irradiation

Vuokko Tuomas 21.5.2015
Säteily ja soluvauriot

Vuoriheimo Tomi 9.10.2015 (M. Hakala)
Funktionaaliset monikerroskiderakenteet

Zitting Aleksi 30.11.2015 (A. Sand; A. Sand - A. Kuronen)
Volframikaskadien simulointi 800K ja 1900K lämpötiloissa


Teoreettinen fysiikka

Ala-Mattinen Kalle 5.11.2015 (K. Rummukainen; K. Rummukainen - E. Keski-Vakkuri)
Ryhmistä Lien algebraan

Annala Eemeli 15.6.2015
Alle 3 nm:n kokoisten neutraalien aerosolihiukkasten yollinen muodostuminen ilmakehässä

Haataja Hanna 24.2.2015
Sidottujen tilojen Aharonov-Bohm -ilmiö

Havukainen Joona 2.4.2015
Kosmisten säteiden Fermi-kiihdytys

Herranen Joonas 28.4.2015
Vedyn spektri algebrallisin menetelmin

Kerkelä Leevi 9.7.2015
Aharonov-Bohm -ilmiö

Kokkoniemi Roope 7.10.2015 (M. Möttönen, R. Lake; K. Tuominen)
Microwave response of superconductor - normal-metal - superconductor junctions

Korolainen Hanna 13.10.2015 (H. Kurki-Suonio, V. Allevato; H. Kurki-Suonio
Maailmankaikkeuden rakenteen tutkimus ja Athena-koodi

Kosonen Ville 30.1.2015
A Study of a Different Way of Parametrizing Isocurvature Models

Leinonen Jani 7.10.2015 (K. Tuominen)
Kasvihuoneilmiö

Lotti Mikko 3.11.2015 (E. Kilpua)
Planeettainvälisten shokkien muutos heliosfäärissä

Lumme Erkka 21.5.2015
Planeettainvälisten shokkien tunnistaminen ja analysointi

Malkamäki Aapo 31.7.2015
BVoC-takaisinkytkennät globaalissa mallissa ja kirjallisuudessa

Raatikainen Sami 22.9.2015 (S. Räsänen)
Kerrin ratkaisun horisontti- ja singulariteettirakenne

Rosta Kawa 28.9.2015 (S. Savolainen)
Säteilyn vaikutusta kuvaavat säteilybiologiset mallit

Savolainen Juha 27.9.2015 (H. Koskinen)
Sähködynamiikan muotoilu Cliffordin algebran avulla

Väisänen Timo 8.10.2015 (A. Penttilä, K. Muinonen; A. Penttilä
Avaruusrapautuneen oliviinin spektrin laskennallinen mallintaminen


Meteorologia

Häkkinen Johannes 24.5.2015
NAo, PNA ja Ao sekä niiden ennustettavuus

Kivimäki Ella 17.4.2015
Geostrofinen mukautuminen matalan veden mallissa

Luoma Krista 11.12.2015 (J. Backman; T. Petäjä)
Suhteellisen kosteuden vaikutus kaukokartoitusmenetelmin sekä in-situ mitattujen ekstinktiokertoimien eroon

Pentikäinen Pyry 11.12.2015 (A. Manninen, E. O'Conner; T. Petäjä - H. Järvinen)
Rajakerroksen korkeuden määrittäminen ceilometreillä Etelä-Suomessa


Geofysiikka

Haavisto Noora 13.5.2015
ADCP:n käyttö aaltomittarina Itämerellä

Kanarik Hedi 14.12.2015 (L. Tuomi; M. Leppäranta)
Merkitsevän aallonkorkeuden havaitseminen satelliittialtimetreilla ja tulosten käytettävyys Itämerellä

Leinonen Katri 29.5.2015
Liike-energian dissipaatio meren pintakerroksessa

Piipponen Katerina 11.9.2015
Veden ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa ja paineissa ja sen vaikutuksia litosfäärin ominaisuuksiin

Soini Assi-Johanna 20.5.2015 (I. Kukkonen)
Maankuoren seisminen rakenne manneralueilla

Suhonen Kati 13.11.2015 (S. Mertanen; I. Kukkonen)
Lowrie-testi

Vuorinen Tommi 25.5.2015
Paleomagneettinen Matuyama-Brunhes -napakäännös T "tekin Red Hill -hiekkakivimuodostelmassa

Äijälä Cecilia 11.8.2015
Suomen järvi- ja jokivesien absorptiospektrit ja niiden pitkäaikaismuutokset


Tähtitiede

Aaltonen Jussi 8.4.2015
Pimeä aine ja maailmankaikkeuden rakenteenmuodostus

Hiilesmaa Ilana 1.7.2015
Supermassiivisten mustien aukkojen ja galaksien väliset korrelaatiot

Lankinen Konsta 30.1.2015
Metallisuuden vaikutus valkoisen kääpiön jäähtymiseen

Uusitalo Joonas 27.11.2015 (T. Hackman)
Vuoden AD 775 radiohiilianomalia

Viitanen Akke 18.9.2015 (P. Johansson, V. Allevato; P. Johansson)
Universumin suuren mittakaavan rakenne

Willamo Teemu 9.12.2015 (T. Hackman)
Pitkäperiodiset sykkivät tähdet


Fysiikka (opettajan suuntautumisvaihtoehto)

Grigoriadis Nicholas 20.5.2015
Kvanttiolio-ongelmat fysiikan perusopetuksessa kaksoisrakokeen näkökulmasta

Jokinen Iina 28.9.2015 (I. Koponen; M. Nousiainen
ongelmalähtöisyys fysiikan opetuksessa

Laakkonen Marja-Liisa 13.2.2015 (I. Koponen)
Bloomin taksonomia fysiikan opetuksessa

Mattila Anne 30.11.2015 (M. Nousiainen)
Opettaja ja tytöt: Vuorovaikutus, odotukset ja uskomukset fysiikan opiskelussa

Vuola Karoliina 17.12.2015 (M. Nousiainen)
Yksilöllisen opettamisen muotoja