Kaksikielinen tutkinto

Opi fysiikka ja ruotsi samalla! - Lär dig svenska med fysiken!

Fysiikan laitoksella tullaan lukuvuodesta 2013-2014 alkaen tarjoamaan kaksikielisiä kandidaatintutkintoja fysiikassa ja teoreettisessa fysiikassa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Sitä että suomea äidinkielenään puhuva voi saada kaksikielisen tutkinnon, suorittamalla ainakin 1/3 (60 op) fysiikan kursseistaan ruotsiksi. Osana opintoja tarjotaan yliopiston kielikeskuksen ruotsinkielen tukea. Hyvää ruotsin kielen taitoa ei vaadita ohjelman alussa, sillä kielitaitosi karttuu opintojen edetessä.

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon hyväksytysti, opiskelija saa tutkintotodistuksen jossa todetaan opiskelun kaksikielinen luonne ja että hän hallitsee hyvin molemmat kotimaiset kielet.

Vastaavasti ruotsia äidinkielenään puhuva voi suorittamalla 1/3 kursseista suomeksi myös saada kaksikielisen tutkinnon.

Miten pääsee mukaan?

Jos kaksikielinen tutkinto kiinnostaa, hae laitokselle opiskelemaan normaalisti äidinkielelläsi. Hyväksytyille toimitetaan kesällä ohjeet siitä miten kaksikieliseen tutkintolinjalle voi kirjautua.

Kielituen välttämättömyyden takia linjalle ei voi kirjautua kuin ensimmäisen opintovuoden alussa

Kuka tukee opintoja?

Kielikeskuksen kielituen lisäksi fysiikan laitoksella on kaksikielisen fysiikan opetuksen yliopistonlehtori joka toimii linjalle kirjautuneiden opiskelijoiden henkilökohtaisena opintoneuvojana. Kaikki vakituiset ruotsinkieliset opettajat ovat kaksikielisiä, joten tuki sujuu hyvin luontevasti. Käytännön esimerkkinä, ruotsinkielisillä luennoilla voi hyvin esittää kysymyksiä suomeksi.

Mitä opintoja on tarjolla?

Fysiikan kandidaatin opinnoista lähes kaikki pakolliset kurssit tarjotaan myös ruotsiksi. Näistä voi helposti räätälöidä omia kiinnostuksen kohteita vastaavan kokonaisuuden, jossa vaatimus "1/3 kursseista ruotsiksi" täyttyy.

Ruotsinkielinen kurssitarjonta löytyy aina WebOodista.

Ruotsinkielinen opetus: WebOodi (valitse ylävalikosta oikeat vuodet)

Lisätietoja hakemisesta?

Samma på svenska