otsikko
 
navigaatio
Fysiikan erikoistumislinjat - Aerosoli- ja ympäristöfysiikka

Aerosoli- ja ympäristöfysiikan tutkimusaiheita ovat mm. ilmaston muutos, otsonikerroksen oheneminen, happamoituminen ja eri ympäristökysymysten kytkeytyminen toisiinsa. Kokeellista työtä tehdään kahdella kenttämittausasemalla. Lisäksi osallistutaan laajoihin kansainvälisiin mittauskampanjoihin. Ympäristötutkimus on tavallisesti poikkitieteellistä ja tutkimushankkeissa tarvitaan eri alojen taitoja. Fysiikan laitoksen maailman ehdotonta huippua edustavassa tutkimusryhmässä tutkimusta tehdään yhdessä esimerkiksi metsäekologien, teoreettisten fyysikoiden, biologien, kemistien, biokemistien ja matemaatikoiden kanssa.


Ilmakehätieteiden kotisivut >>

 
navigaatio2