otsikko
 
navigaatio
Fysiikan erikoistumislinjat - Avaruusfysiikka

Avaruusfysiikka tutkii avaruuden fysiikkaa sellaisissa ympäristöissä, joista on mahdollista tehdä mittauksia paikan päällä. Tutkimuskohteena on esimerkiksi auringon pinnalla tapahtuvien häiröiden eteneminen aurinkotuulen mukana maan magnetosfääriin ja sen moninaiset vaikutukset maapallon lähiavaruuden olosuhteisiin.

Maapallon omassa lähiympäristössä opitut fysiikan lainalaisuudet ovat siirrettävissä muille planeetoille, muiden tähtien ominaisuuksiin ja jossain määrin jopa paljon eksoottisempiinkin ulkoavaruuden kohteisiin kuten radiogalakseihin, pulsareihin tai relativistisiin tähtiin.

Avaruusfysiikan kotisivu >>

picture copyright: ESA
navigaatio2