otsikko
 
navigaatio
Fysiikan erikoistumislinjat - Bio- ja lääketieteellinen fysiikka

Bio- ja lääketieteellinen fysiikka on alati laajeneva tutkimussektori. Yhä useampien biologian ja lääketieteen tutkimusongelmien ratkaisemisessa on fysiikalla merkittävä rooli.

Biofysiikka tutkii erilaisia elävien olentojen fysikaaliseen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja ilmiöiden sovelluksia. Tutkimuskohteet vaihtelevat monimutkaisten molekyylien rakenteiden selvittämisestä molekyylimallinnukseen ja täsmälääkkeiden kehitykseen.

Fysiikan laitoksen ja biotieteellisen tiedekunnan välinen poikkitieteellinen opetus- ja tutkimusyhteistyö mahdollistaa kokonaan uudentyyppisen opiskelun nopeasti kehittyvällä alalla. Biotieteiden laitoksen lisäksi yhteistyötä tehdään Biotekniikan Instituutin kanssa.

Lääketieteellisen fysiikan opinnot antavat teoreettiset valmiudet valmistua sairaalafyysikoksi. Opetukseen kuuluu erilaisten lääketieteellisten kuvantamismenetelmien lisäksi perehtymistä eri hoitomenetelmiin, dosimetriaan, radiobiologiaan ja biofysiikkaan. Lääketieteellisen fysiikan opiskelijat saavat myös perusvalmiudet ymmärtää sädehoitoon liittyvää fysiikkaa ja laitetekniikkaa.

Tutkimustyötä tehdään yhteistyössä mm. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HUS) ja säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.

navigaatio2