otsikko
 
navigaatio
Fysiikan suuntautumisvaihtoehdot - Fysiikka

Fysiikan suuntautumisvaihtoehdossa on seitsemän erikoistumislinjaa:

Aerosoli- ja ympäristöfysiikka  
Avaruusfysiikka
Bio- ja lääketieteellinen fysiikka
Elektroniikka ja teollisuussovellukset
Hiukkas- ja ydinfysiikka
Laskennallinen fysiikka
Materiaali- ja nanofysiikka

Fysiikan laitoksella opiskelija voi valita erikoistumislinjansa vapaasti. Ensimmäiset fysiikan kurssit ovat kaikille yhteisiä ja opiskelijat valitsevat erikoistumislinjansa yleensä vasta 1-2 vuoden opiskelun jälkeen. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana järjestetään kurssi, jossa opiskelijat tutustutetaan Fysiikan laitoksen erikoistumislinjoihin ja fysiiikan tutkimukseen eri osastoilla.

navigaatio2