otsikko
 
navigaatio
Fysiikan erikoistumislinjat - Hiukkas- ja ydinfysiikka

Hiukkas- ja ydinfysiikassa perehdytään aineen pienimpien osasten rikkaaseen ilmiömaailmaan ja alkeishiukkasten välisiin perusvoimiin. Teoreettisen hiukkasfysiikan koulutus antaa erityisen valmiuden mallien matemaattiseen käsittelyyn. Kokeelliseen hiukkasfysiikkaan kuuluu puolestaan kiihdytin- ja ilmaisintekniikkaa sekä materiaalifysiikkaa ja tietotekniikkaa.

Hiukkasfysiikan tutkimus ja siihen liittyvä tuotekehittely perustuu laajaan kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti Euroopan hiukkastutkimuskeskuksen CERNin kanssa. Ydinfysiikan tutkimuksessa perehdytään ydinten rakenteen lisäksi sovelluksiin lääketieteessä, tekniikassa ja energiataloudessa. Keskeisiä ydinfysiikan tutkimusvälineitä ovat hiukkaskiihdyttimet.

Fysiikan laitoksen oman alkeishiukkasfysiikan osaston ja kiihdytinlaboratorion lisäksi tutkimusta tehdään fysiikan tutkimuslaitoksessa HIP:ssä.


Alkeishiukkasfysiikan osasto >>
Helsinki Institute of Physics (HIP) >>

hiukkaset lhc
navigaatio2