otsikko
 
navigaatio
Fysiikan erikoistumislinjat - Laskennallinen fysiikka

Laskennallisella fysiikalla on nykyään merkittävä asema lähes kaikilla fysiikan tutkimusaloilla. Fysiikan laitoksessa materiaalifysiikassa tehdyt simuloinnit jopa miljoonia atomeja käsittävissä järjestelmissä ovat mahdollistaneet hyvinkin monimutkaisten, kokeissa havaittujen ilmiöiden selittämisen. Simuloinnint ovat myös ennustaneet täysin uusia fysikaalisia prosesseja. Kosmologiassa laitoksen tutkijat ovat kyenneet simuloimaan aivan maailmankaikkeuden alussa Big Bangin jälkeen tapahtuneita ilmiöitä.

Laskennallista fysiikkaa voi laitoksessa opiskella sekä erillisenä erikoistumisvaihtoehtona että osana muiden linjojen opintoja. Laskennallisen fysiikan opinnot antavat hyvät valmiudet teollisuuden ja tutkimuslaitosten työtehtäviin, joissa edellytetään luonnontieteiden ja ohjelmointitaidon osaamisen yhdistelmää.

poly clsuter
navigaatio2