otsikko
 
navigaatio
Fysiikan erikoistumislinjat - Materiaali- ja nanofysiikka

Materiaalifysiikan tutkimus on eräs suurista fysiikan aloista ja sen tutkimuskenttä laajenee voimakkaasti. Erityisesti nanofysiikan tutkimus etenee juuri nyt erittäin nopeasti. Materiaali- ja nanofysiikan tutkimuksessa hyödynnetään sähkömagneettisen säteilyn käyttöön perustuvia diffraktio- ja spektroskooppisia menetelmiä, kiihdytinlaboratorion ionisuihkuja sekä elektroniikan tutkimuslaboratorion ainetta rikkomatonta koestusta. Lisäksi materiaalien säteilynkesto on muodostunut viime aikoina yhä merkittävämmäksi tutkimuskohteeksi.

Kokeelliset tulokset analysoidaan laskennallisen fysiikan keinoin, jolloin mittaus ja sen tulokset toistetaan tietokonesimulaatioilla käyttäen teorian antamia malleja. Yhteistyö lukuisten kansainvälisten laboratorioiden ja alan teollisuuden kanssa on vilkasta ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opinnäytetöihin ja jatko-opiskeluun.

Materiaalifysiikan osasto >>

materilas1 materials2
navigaatio2