otsikko
 
navigaatio

Mitä fysiikka on?

Fysiikka on luonnontiede, joka tutkii kokeellisin ja teoreettisin menetelmin luonnonilmiöitä ja etsii niissä ilmeneviä yleispäteviä lainalaisuuksia.

Fysiikan oppirakennelmat - klassinen mekaniikka, sähködynamiikka, termodynamiikka, tilastollinen fysiikka, kvanttimekaniikka, kvanttikenttäteoria ja suhteellisuusteoria - ovat voimakkaasti muovanneet maailmankuvaamme ja käsitystämme luonnosta.

Uusia fysiikan tutkimuskohteita löydetään päivittäin ja fysiikan tutkimuskenttä laajenee jatkuvasti. Nykyään tutkitaan paljon mm. maapallon ja sen ilmakehän fysikaalisia ilmiöitä.

Fysikaalinen ajattelutapa on vahvasti läsnä nykyihmisen ja -yhteiskunnan toiminnoissa ja koko nykyinen teknologinen yhteiskuntamme perustuu fysiikan tietämykselle.mitaon

 

navigaatio2