otsikko
 
navigaatio
Fysiikan suuntautumisvaihtoehdot - Fysiikan aineenopettaja

Fysiikan opettajalinjalla koulutetaan fysiikanopetuksen laaja-alaisia ammattilaisia, jotka osaavat fysiikan hyvin ja hallitsevat erityisesti fysiikan opetukseen ja oppimiseen liityvät kysymykset.

Erikoistuttaessa fysiikan opettajaksi on mahdollista suorittaa laaja määrä fysiikan opetuksen erityiskysymyksiin keskittyviä kursseja. Keskeisen osan opettajaopinnoista muodostavat opettajille räätälöidyt laboratoriotyökurssit, jotka suoritetaan tiiviissä ohjauksessa linjan omassa laboratoriossa. Tulevat opettajat perehtyvät myös fysiikan käsitteenmuodostukseen ja fysikaalisen tiedon rakentumiseen sekä fysiikan historiaan ja filosofiaan. Fysiikan aineenopettajille kasvatustiede on pakollinen sivuaine.

Helsingin yliopiston moderni ja laaja-alainen fysiikan aineenopettajakoulutus antaa erittäin hyvät valmiudet toimia fysiikanopettajana niin peruskoulu-, lukio- kuin korkeakouluasteellakin. Monet fysiikan tutkijatkin ovat suorittaneet fysiikan opettajaopinnot.

Opettajankoulutuksen kotisivut >>

opekurssi
navigaatio2