HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Aerosol- och miljöfysik

Aerosol- och miljöfysik studerar bl.a. klimatförändringar, ozonskiktets förtunning, försurning och hur olika miljöfrågor kopplas till varandra. Den experimentella forskningen görs på två mätstationer och forskarna deltar aktivt i stora internationella mätningskampanjer. Miljöforskningen är i regel tvärvetenskaplig och därför behövs det ofta experter från olika områden inom forskningsprojekten. På institutionen för fysik, som representerar världstoppen i forskning av detta slag, pågår samarbete bl.a. med forstekologer, teoretiska fysiker, biologer, kemister, biokemister och matematiker.


Avdelningen för atmosfärfysik >>

alabanneri_swe