HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Inriktningsallternativ - Ämneslärare inom fysik

På linjen för ämneslärare inom fysik utbildas experter som känner till fysiken och dess lagar samt har en speciell kännedom om frågor relaterade till fysik och dess ut- och inlärning.

Om man väljer att specialisera sig som ämneslärare inom fysik, har man möjlighet att avlägga en stor mängd kurser som koncentrerar sig på utlärning av fysik. En central del av kurserna en ämneslärare inom fysik måste avlägga består av laborationskurser som är skapta enkom för lärare, vilka avläggs under ledning av en handledare i linjens eget laboratorium. De blivande lärarna bekantar sig också med begreppsbildningen inom fysik och uppbyggnaden av den fysikaliska informationen samt med fysikens historia och filosofi. För en ämneslärare inom fysik är pedagogik ett obligatoriskt sidoämne. Information om pedagogikstudierna fås på universitetets sidor Abi-info.

Ämneslärarutbildningen på Helsingfors universitet ger färdigheter att arbeta som fysiklärare inom grundskolan, gymnasiet och också på olika högskolor. Många forskare inom fysik har också avlagt kurserna för en ämneslärare inom fysik.

Avdelningen för ämneslärarutbildning inom fysik >>

opekurssi
alabanneri_swe