HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter

Arbetsmarknaden för en fysiker

Fysikerutbildningen ger en möjlighet till varierande arbetsuppgifter och fysiker placerar sig i allmänhet väl i arbetslivet.

En fysikers arbetsuppgifter varierar på en stor skala, men typiskt är att en fysiker arbetar med uppgifter som kräver en självständig expert på naturvetenskap.

De viktigaste arbetsgivarna och uppgifterna för fysiker är :

  • Industrin. Speciellt inom högteknologiföretag (tillämpad forskning och produktutveckling, ledarpositioner)

  • Universitet och forskningsinstitutioner utomlands och i Finland (grundforskning inom fysik)

  • Läraruppgifter inom universitet, högskolor, gymnasier och grundskolor

  • Olika planerings- och konsultuppgifter

  • Liknande uppgifter inom andra naturvetenskaper

De fysiker som arbetar inom industrin och med produktutveckling är ofta högt avlönade. En karriär inom universitetet eller på en forskningsinstitution kan å sin sida erbjuda dig akademisk forskning inom ett område som intresserar dig.

hitech
opetus
tutkimus
alabanneri_swe