HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter

Att studera fysik

Målet med utbildningen till fysiker är att utbilda en expert som självständigt kan utveckla och värdera ny information, anpassar sig till nya uppgifter och mångsidigt bemästrar en effektiv användning av mätutrustning och matematiska hjälpmedel.

På insitutionen för fysik är lärarna forskare som aktivt deltar i dagens forskning och därför är utbildningen högklassig och följer de nyaste riktningarna inom området. Fysikundervisningen baserar sig på föreläsningar, seminarier och laborationer. Föreläsningarna går hand i hand med räkneövningar, vilket garanterar att du blir bekant med problemlösningsmetoderna och får en bra räknerutin.

Fysiken är ett mycket internationellt forskningsområde och många kurser föreläses därför på engelska av utländska professorer och forskare som kommer på besök. Det är också möjligt att uppnå kandidatnivå genom att enbart studera på svenska.
.
Mer information om studerandet och studielivet kan du hitta t.ex. på den svenskspråkiga ämnesföreningens Spektrums hemsidor.

Allmän information om studier vid Helsingfors universitet kan du finna på universitets Abi-info.opiskelusta

 
alabanneri_swe