HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Beräkningsfysik

Beräkningsfysiken har en betydande position på nästan alla forskningsområden inom fysik. Simulationer som utförts på institutionen för fysik med system på t.o.m. en miljon atomer har möjliggjort förklarandet av mycket komplexa fenomen som upptäckts experimentellt. Simuleringarna har också förutsagt nya fysikaliska processer. Inom kosmologin har forskare lyckats simulera fenomen som ägt rum nästan genast efter den "stora smällen".

Beräkningsfysik kan studeras på institutionen för fysik både som ett separat specialiseringsalternativ eller som en del av andra studier. Färdigheter inom beräkningsfysik ger goda möjligheter att arbeta inom industrin och på forskningsanstalter, där man kräver en kombination av naturvetenskapligt kunnande och programmering.

poly clsuter
alabanneri_swe