HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Bio- och medicinsk fysik

Bio- och medicinsk fysik är ett växande forskningsområde. Det händer ofta att fysiken har en stor roll i lösandet av biologiska och medicinska forskningsproblem.

Biofysiken studerar olika levande varelsers fysikaliska funktioner och fenomen som kopplas till dem och dess användningsområden. Forskningsobjekten varierar från att utforska komplexa molekylers strukturer till molekylmodellering och utvecklingen av selektiva läkemedel.

Det tvärvetenskapliga utbildnings- och forskningssamarbetet mellan institutionen och den biovetenskapliga fakulteten möjliggör en helt ny typ av studerande på ett snabbt växande område. Samarbetet med institutet för bioteknik har också stärkts.

Medicinsk fysik ger möjligheten att utbilda sig till sjukhusfysiker. Till undervisningen hör förutom medicinsk bilddiagnostik att göra sig bekant med olika vårdmetoder, dosimetri, radiobiologi och biofysik. När du studerar medicinsk fysik får du också grundfärdigheter att förstå den fysik och instrumentteknik som används vid strålbehandling.

Forskningssammarbete pågår bl.a. med Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) och strålsäkerhetscentralen (STUK).

alabanneri_swe