HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Elektronik och industritillämpningar

Elektronik och industritillämpningar är en specialiseringslinje som tillämpar fysikens principer på t.ex. forskning för industrin och produktutvecklingen. Ett av utbildningens mål är att ge goda färdigheter att utveckla produkter och lösa problem gällande uppmätning och sensorer som används inom industrin. En industrifysiker bör känna till informationsteknologi, optik och elektronik samt också industri- och produktionsekonomins grunder.


Elektroniklaboratoriets hemsidor >>

elek
alabanneri_swe