HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Inriktningsallternativ - Fysik

Om du bestämmer dig för Fysik som inriktningsallternativ, har du följande sju specialiseringslinjer att välja mellan.

Aerosol- och miljöfysik  
Rymdfysik
Bio- och medicinsk fysik
Elektronik och industriella tillämpningar
Partikel- och kärnfysik
Beräkningsfysik
Material- och nanofysik
På Institutionen för fysik kan varje studerande välja sin linje fritt. Under det första året är kurserna gemensamma för alla studerande oberoende av linje. Specialiseringen väljes först efter det första året (ibland det andra, beroende på inriktning). Under det första året ordnas det en kurs, där studerandena får bekanta sig med de olika specialiseringslinjerna och forskningen på institutionens olika avdelningar.
alabanneri_swe