HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Inriktningsallternativ - Geofysik

Geofysiken studerar jorden m.h.a. fysikaliska metoder. Geofysik på Helsingfors universitet innefattar linjerna för hydrosfär och solid jord.

Inom hydrosfärens fysik studerar man jordens vattenförråd, hav och kryosfären, d.v.s. snö och is på jorden. På linjen för solid jord studerar man geodesi, jordskalv, jordens inre, geomagnetism och meteoritkratrar. Studierna relateras ofta till miljöfrågor och användningen av naturresurser. Speciellt forskningen kring kryosfären är internationellt sett på hög nivå. Inom ramen för denna får våra studeranden göra forskningsresor till frusna hav och sjöar på olika sidor om jordklotet, samt till glaciärer på Spetsbergen och Antarktis.

Avdelingen för geofysik >>

antarktika
alabanneri_swe