HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Material- och nanofysik

Materialifysiken är ett av fysikens stora områden och dess forskningsområde växer starkt. Speciellt forskning inom nanofysik går framåt med stora steg. Inom material- och nanofysik använder man sig av diffraktion och spektroskopiska metoder som baserar sig på elektromagnetisk strålning, acceleratorlaboratoriets jonstrålar och materia som testats i elektroniklaboratoriet utan att slås sönder.

De experimentella resultaten analyseras m.h.a beräkningsfysikaliska metoder. Detta betyder i praktiken att mätningen och dess resultat upprepas genom en datasimulering som använder sig av teoretiska modeller. Samarbetet med ett flertal internationella laboratorier och industrin är betydande och ger fina möjligheter till examensarbete och doktorandstudier.

Avdelningen för materialfysik >>

materials1 materials2
alabanneri_swe