HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Inriktningsallternativ - Meteorologi

Meteorologi är atmosfärens fysik. Bland tillämpningarna är antagligen förutsägandet av vädret den kändaste, men under den senaste tiden har meteorologin blivit mycket aktuell p.g.a. klimatfrågorna.

I Finland kan högskole-examina inom meteorologi endast avläggas på Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet. Den meteorologiska forskningen är mångsidig på institutionen. Bland forskningsområdena kan nämnas klimatförändringar, klimatmodellering på dator av Jorden och Mars, mätningar av nederbördsmängden och dess egenskaper med väderradar samt mikrometeorologin, inom vilken man studerar växtlighetens och atmosfärens inverkan på varandra m.h.a mätningar.

Fysik är ett obligatoriskt sidoämne för alla meteorologistuderande. Färdigheter inom matematik och informationsteknologi kommer till nytta inom detta område.

Avdelningen för atmosfärvetenskap >>

smear

SMEAR II –stationen, som befinner sig på Hyytiäläs forststation m.h.a. vilken man kan mäta skogens och atmosfärens utbyte av energi i vertikalt led samt mängden av vattenånga, koldioxid och små aerosolpartiklar i atmosfären.

Mätningen baserar sig på den vertikala vinden, temperaturen och olika haltter av ämnen i atmosfären. Dessa uppmäts många gånger per sekund.

alabanneri_swe