HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Partikel- och kärnfysik

Inom partikel- och kärnfysiken studeras materiens minsta beståndsdelar och deras mångfaldiga värld och fundamentala växelverkningar. Utbildningen inom teoretisk partikelfysik ger en speciell färdighet att matematiskt behandla modeller av olika slag. Den experimentella partikelfysiken arbetar i sin tur med accelerator- och detektorteknik samt materialfysik och informationsteknik.

Forskningen inom partikelfysik och produktutvecklingen som hör ihop med den, grundar sig framför allt på internationellt sammarbete med den europeiska forskningscentralen för partikelfysik, CERN. Inom kärnfysiken studerar man utöver kärnans struktur också tillämpningar inom medicin, teknik och energianvändning. Det centrala arbetsredskapet är en partikelaccelerator.

Utöver den forskning som görs på Institutionen för fysik i avdelningen för elementarpartikelfysik och acceleratorlaboratoriet, bedrivs också forskning i Forskningsinstitutet för fysik (HIP), som upprätthålles gemensamt av Tekniska högskolan och Institutionen för fysik.


Avdelningen för elementarpartikelfysik >>
Forskningsinstitutet för fysik (HIP) >>

hiukkasetlhc  
alabanneri_swe