HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Specialiseringslinje Fysik - Rymdfysik

Rymdfysiken studerar fysik i sådan omgivning, där man kan göra mätningar på platsen. Forskningsojekt är bl.a. störningar på solens yta, som utbreder sig ända till Jordens magnetosfär m.h.a. solvinden och solvindens mångsidiga inverkan på Jordens närrymdr.

De fysikaliska lagarna, som vi verifierat på Jorden och i dess närhet kan tillämpas på andra planeter, andra stjärnors egenskaper och i någon mån också på mer exotiska objekt såsom radiogalaxer, pulsarer och relativistiska stjärnor.

Rymdforskning >>

picture copyright: ESA
alabanneri_swe