HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter

Institutionen för fysik i ett nötskal

  • Institutionen för fysik vid Helsingfors universitet är Finlands största och äldsta institution för fysik (forskning har utövats sedan 1640).

  • De viktigaste forskningsområdena är materialfysik, atmosfärisk fysik och geofysik, astronomi samt elementarpartikelfysik.

  • Antalet forskare och lärare är ca 230.

  • Antalet studeranden är ca 1000.

  • Årligen gradueras ca 50 Filosofie Magistrar och 20 Doktorer.

  • Studielivet berikas av många aktiva ämnesföreningar som t.ex. Resonanssi, Meridiaani, Limes och Spektrum.

  • Fysik institutionen befinner sig sedan 2001 i den fina byggnaden, Physicum, på Gumtäkts kampusområde.

physicum

alabanneri_swe