HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter
Inriktningsallternativ - Teoretisk fysik

Teoretisk fysik kombinerar experimentell information för att analysera lagbundenheter som existerar i naturen och strävar efter att utveckla matematiska modeller för dem. En teoretisk fysiker förklarar mätdata och förutsäger nya fenomen utgående från sina teorier.

Inom den teoretiska fysiken bör den matematiska kunskapen vara bred p.g.a. att fysikens lagar åskådliggörs genom matematik. Dagens teorier innehåller ofta matematiska problem, vilka i praktiken endast kan lösas numeriskt m.h.a. effektiva datorer.

Forskningen inom teoretisk fysik vid Helsingfors universitet koncentrerar sig på elementarpartikelfysik, kosmologi och rymdfysik, men kunskaper inom teoretisk fysik behövs också inom andra områden av fysik.

Grundstudierna inom teoretisk fysik är delvis gemensamma med grundstudierna för fysik. Därför är också den teoretiska fysiken det viktigaste sidoämnet för fysikstuderande och vice versa.

Avdelningen för teoretisk fysik >>

alabanneri_swe