HY
 
Navigaatiokontaktuppgifter

Vad är fysik?

Fysik är en naturvetenskap som genom experimentella och teoretiska metoder, studerar naturfenomen och söker att generalisera dem i matematiska modeller, vilka kan kallas naturlagar.

Fysikens grundmodeller är (åtminstone tillsvidare) - den klassiska mekaniken, elektrodynamiken, termodynamiken, den statistiska fysiken, kvantmekaniken, kvantfältteorin och den allmänna relativitetsteorin. Dessa har alla starkt bidragit till vår förståelse av naturfenomenen.

Nya områden för forskning inom fysik hittas dagligen och fysiken som forskningsområde växer ständigt. Bl.a. är jorden och dess atmosfär ett område för mycket aktiv forskning inom fysik just nu. Inte minst p.g.a. den pågående klimatdebatten.

Sättet att tänka inom fysik är starkt invävt i vårt nutida samhälles funktioner och en stor del av vår teknologiska kunskap grundar sig på kännedom om fysik.

mitaon
alabanneri_swe