otsikko
 
navigaatio
Fysiikan suuntautumisvaihtoehdot - Teoreettinen fysiikka

Teoreettinen fysiikka yhdistelee kokeellista tietoa analysoidakseen luonnonilmiöiden takana olevia lainalaisuuksia ja rakentaakseen niille matemaattisia malleja. Teoreettinen fyysikko selittää mittauksissa saatuja tuloksia ja myös ennustaa teorioidensa pohjalta uusia ilmiöitä.

Teoreettisessa fysiikassa matematiikan taitojen ja tietojen tulee olla laajat, sillä fysiikassa luonnon lainalaisuuksia kuvataan matematiikan avulla. Nykyisin teoriat sisältävät usein matemaattisia ongelmia, joiden ratkaiseminen on käytännössä mahdollista ainoastaan laskennallisesti, tehokkaiden tietokoneiden avulla.

Teoreettisen fysiikan tutkimus Helsingin yliopistossa on keskittynyt hiukkasfysiikkaan, kosmologiaan sekä avaruusfysiikkaan, mutta teoreettisen fysiikan taitoja tarvitaan myös muilla fysiikan aloilla.

Teoreettisen fysiikan perusopinnot ovat osittain yhteisiä fysiikan kanssa. Teoreettinen fysiikka onkin fysiikan suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tärkein sivuaine ja päinvastoin.

Teoreettisen fysiikan kotisivu >>

navigaatio2