Personalen

Tehostekuvassa laitosta etuoven suunnalta;

Personalen är institutionens största kraftreserv.

Personalen vid institutionen består av följande: 30 professorer, 40 universitetslektorer och universitetsforskare, 55 forskningsdoktorer, 90 doktorsstuderanden, 60 forskningsassistenter som utför grundexamen, 20 stödpersoner för undervisningen och forskningen, 20 personer i ledningen. Vid institutionen jobbar även forskare från Finlands Akademi, utländska forskare och arbetare med forskningsstipendier. Deras gemensamma arebetsinsats motsvarar 30 årsverke och totala årsverke är ungefär 350.

Vid institutionen för fysik följs en jämställd och uppmuntrande personalpolitik. Institutionen uppfyller en uppmuntrande lönepolitik. Institiutionen ser till att personalens yrkesnivå hela tiden utvecklas. Forsknings- och undervisningspersonalens kunnande utökas genom högavlönad tävlan och rekrytering av högtpresterande arbetstagare. Arbetstagarnas arbetsförmåga, trivsamhet och effektivitet följs med och deras karriärsutveckling understöds. Personalen har goda möjligheter att utveckla sitt egna kunnande.

Institutionens chef: Professor Kai Nordlund