Ledningen

Ledningen vid Institutionen för fysik

Som chef för Institutionen för fysik fungerar professor Hannu Koskinen

Insitutionens biträdande chefer är professorn för aerosolfysik Kaarle Hämeri och professorn för meteorologi Heikki Järvinen