Ledningen

Sammansättningen av Institutionsrådet vid Institutionen för fysik för perioden 1.1.2014 - 31.12.2017 (studeranderepresentanterna valda för perioden 2014 - 2015)

Sekreterare: Anne Mäkinen

Senior EngineerU
Medlem Suppleant
Ordförande
Koskinen Hannu, chefen för institutionen
 
Professorer
Muinonen Karri, professor Leppäranta Matti, professor
Rummukainen Kari, professor Huitu Katri, professor
Räisänen Jyrki, professor Serimaa Ritva, professor
Vesala Timo, professor Järvinen Heikki, professor
 
Undervisnings- och annan personal
Hasari Tiina, sekreterare för studieärenden Blomberg Merja, överingenjör
Järvi Leena, forskningsdoktor Kallonen Aki, doktorand
Koponen Ismo, universitetslektor Galambosi Szabolcs, universitetslektor
Käpylä Petri, akademieforskare Juvela Mika, universitetslektor
 
Studerande
Aaltonen Jussi, filosofie student Lahen Natalia, filosofie student
Remes Jere, filosofie student Havukainen Joona, filosofie student
Herranen Joonas, filosofie student Granberg Filip, filosofie student
Lönnfors Ella, filosofie student Korpinen Anniina, filosofie student
 
Externa medlemmar
Saarnio Juha, gruppchef, Teknologiateollisuus ry
Viisanen Yrjö, forskningsledare, Meteorologiska institutet