Ledningen

Avdelningscheferna vid Institutionen för fysik

Institutionen för fysik har en allmän avdelning som ansvarar för undervisningen och ledningen, samt tre forskningsavdelningar.

Den allmänna avdelningens chef är professor Hannu Koskinen.

Forskningsavdelningarna:

  • Chef för avdelningen för materialfysik är professor Jyrki Räisänen
  • Chef för avdelningen för partikelfysik och astrofysik är professor Katri Huitu
  • Chef för avdelningen för atmosfärvetenskaper är professor Markku Kulmala