Institutionen för fysik

Välkommen!

Tehostekuvassa
fysiikan laitos etuoven suunnalta

Institutionen för fysik är en av de största institutionerna vid Helsingfors universitet och är den största i sin klass i Finland. Institutionen har 30 professorer och antalet årsverken är ca 330.

Institutionens historia är i stort sett densamma som de fysikaliska vetenskapernas historia i Finland.

Alumnerna har stor betydelse med tanke på institutionens samhälleliga växelverkan och i bedömningen av undervisningens och forskningens samhälleliga betydelse.

Toppforskning

Institutionens forskning och den därpå baserade undervisningen är internationellt högklassiska, nationellt viktiga och främjar samhällets intellektuella och ekonomiska välmåga.

Studiemöjligheterna

Institutionens undervisningsområde, de fysikaliska vetenskaperna, omsluter fysik, teoretisk fysik, geofysik, meteorologi och astronomi. Den svenska och engelska undervisningen är naturliga delar av institutionens verksamhet. Lärarutbildningen i fysik är en del av institutionens undervisningsprogram.
Abi-info