Planera studierna


Studierna kan utföras inom utsagda tider (Kandidatexamen i naturvetenskaper på 3 år, Filosofie magisterexamen på 2 år) enligt följande scheman. Man kan diskutera detaljer angående de olika schemana under ISP-handledningen (Individuella studieplanen, HOPS på finska).

Fysikstudiernas schema (Finskspråkiga kurser)

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (32 sp)
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 sp
TVT-ajokortti, 3 sp
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 sp
Vuorovaikutukset ja aine, 5 sp
Matemaattiset apuneuvot I ja II, 8+8 sp (eller matematik studier)
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkaa

1. vårterminen (30 sp)
Sähkömagnetismi, 5 sp
Säteilykentät ja fotonit, 5 sp
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 sp
Tieteellinen laskenta I, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp (t.ex. Arkipäivän fysiikkaa)
Kieliopintoja, 3 sp
HOPS alkaa

2. höstterminen (30 sp)
Termofysiikan perusteet, 4 sp
Termodynaamiset potentiaalit, 6 sp
Fysiikan mittausmenetelmät I, 5 sp
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 sp
Sivuaineopintoja, 10 sp
HOPS

2. vårterminen (29 sp)
Kvanttifysiikan perusteet, 5 sp
Atomit ja molekyylit, 3 sp
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 sp
Kieliopintoja, 2 sp
Valinnaisia aineopintoja, 5 sp
Sivuaineopintoja, 9 sp
HOPS

3. höstterminen (33 sp)
Aineen rakenne, 5 sp
Valinnaisia aineopintoja, 5 sp
LuK-tutkielma, 6 sp
Kieliopintoja, 2 sp
Sivuaineopintoja, 10 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 5 sp
HOPS

3. vårterminen (26 sp)
Valinnaisia aineopintoja, 8 sp
Kieliopintoja: LuK-seminaari, 3 sp
HOPS valmis, 1 sp
Sivuaineopintoja, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 9 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

Speciallinjer för: aerosol- och miljöfysik, rymdfysik, bio- och medicinskfysik, elektronik och industritillämpningar, partikel- och kärnfysik, beräkningsfysik och material- och nanofysik

1. höstterminen (30 sp)
Fysiikan mittausmenetelmät II, 10 sp
Säteilysuojelu, 3 sp
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 sp
HOPS alkaa
Muita opintoja, 7 sp

1. vårterminen (25 sp)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 sp
Syventävien opintojen laboratoriotyöt alkaa
Syventävien opintojen seminaari, 3 sp
Muita opintoja, 12 sp
HOPS

2. höstterminen (35 sp)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 sp
Syventävien opintojen laboratoriotyöt valmis, 10 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 sp

2. vårterminen (30 sp)
Pro gradu -tutkielma (osa), 25 sp
HOPS valmis, 1 sp
Muita opintoja, 4 sp

FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

Speciallinjen för fasta jordens geofysik

1. höstterminen (30 sp)
Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi, 5 sp
Sovellettu geofysiikka, 5 sp
Litosfäärin rakenne ja dynamiikka, 5 sp
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 5 sp
HOPS alkaa
Muita opintoja, 10 sp

1. vårterminen (30 sp)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 20 sp
Muita opintoja, 6 sp
Harjoittelu, 4 sp
HOPS

2. höstterminen (30 sp)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 15 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 sp

2. vårterminen (30 sp)
Pro gradu -tutkielma (osa), 25 sp
Maisteriseminaari, 2 sp
HOPS valmis, 1 sp
Muita opintoja, 2 sp

Till sidans början

Fysiklärarstudiernas schema

Om läroämnena är fysik och matematik (den tillämpade delen går också att utföra med andra kombinationer)

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (28 sp)
Orientoivat opinnot
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 sp
Vuorovaikutukset ja aine, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkaa
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 sp
Johdatus fysiikan opettajan opintoihin, 2 sp
TVT-ajokortti, 3 sp
Sivuaineen opintoja, t.ex. Analyysi I, 10 sp

1. vårterminen (37 sp)
Sähkömagnetismi, 5 sp
Säteilykentät ja fotonit, 5 sp
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 sp
Tieteellinen laskenta I, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 sp
Sivuaineen opintoja, esim. Analyysi II, 10 sp
Kieliopintoja, 3 sp
HOPS alkaa

2. höstterminen (30-32 sp)
Termofysiikan perusteet, 4 sp
Termodynaamiset potentiaalit, 6 sp
Fysiikan mittausmenetelmät I, 5 sp
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I, 5 sp
Sivuaineen opintoja, 8-10 sp
Kieliopintoja, 2 sp
HOPS

2. vårterminen (30 sp)
Kvanttifysiikan perusteet, 5 sp
Atomit ja molekyylit, 3 sp
Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 sp
Sivuaineen opintoja, 10 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 5 sp
Kieliopintoja, 2 sp
HOPS

3. höstterminen (30 sp)
Aineenopettajan pedagogisia opintoja (Moduli I ja II), 25 sp
Sivuaineen opintoja, 5 sp
HOPS

3. vårterminen (30 sp)
Kandidaatin tutkielma, 6 sp
Äidinkieli (tutkielmaseminaari), 3 sp
Sivuaineen opintoja, 20 sp
HOPS valmis, 1 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen (29 sp)
Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi I, 5 sp
Opettajien pääainefysiikan laboratoriokurssi II, 5 sp
Fysiikan käsitteet ja rakenteet I, 5 sp
Fysiikan käsitteet ja rakenteet II, 5 sp
Fysiikan historia ja filosofia, 8 sp
HOPS alkaa, 1 sp

1. vårterminen (35 sp)
Aineenopettajan pedagogisia opintoja (Moduli III ja IV), 35 sp

2. höstterminen (28-31 sp)
Opettajien tutkielmaseminaari (osa), 1-3 sp
Valinnaisia pääaineen opintoja, 5-8 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 sp
HOPS

2. vårterminen (28-31 sp)
Opettajien tutkielmaseminaari (osa), 1-3 sp
Valinnaisia pääaineen opintoja, 5-8 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 sp
HOPS valmis

Till sidans början

Geofysikstudiernas schema

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (32 sp)
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 sp
Vuorovaikutukset ja aine, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 sp
TVT-ajokortti, 3 sp
Matemaattiset apuneuvot I ja II, 8+8 sp (HUOM! II kuuluu FM-opintoihin)

1. vårterminen (36 sp)
Tieteellinen laskenta I, 5 sp
Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 sp
Sähkömagnetismi, 5 sp
Säteilykentät ja fotonit, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 sp
Sivuaineopinnot (2. sivuaine), 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp
Toinen kotimainen kieli, 3 sp
HOPS alkaa

2. höstterminen (27 sp)
Virtausilmiöt, 5 sp
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 sp
GIS, 7 sp
Ilmakehän termodynamiikka, 5 sp
Vieras kieli, 4 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp
HOPS

2. vårterminen (37 sp)
Meritieteen peruskurssi, 5 sp
Jatkumomekaniikan perusteet, 5 sp
Hydrologian peruskurssi, 5 sp
Lumen ja jään geofysiikka, 5 sp
Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 sp
Rajakerroksen fysiikka I, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 2 sp
HOPS

3. höstterminen (30 sp)
Vesivaipan mittausmenetelmät, 5 sp
Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi, 5 sp
Valinnaisia geofysiikan aineopintoja, 5 sp
Äidinkieli: Geofysiikan harjoitusaine, 2 sp
Sivuaineopintoja (2. sivuaine), 10 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp
HOPS

3. vårterminen (31 sp)
Valinnaisia geofysiikan aineopintoja, 10 sp
LuK-tutkielma, 6 sp
Äidinkieli: Suullinen (seminaarikurssi), 2 sp
Sivuaineopintoja (2. sivuaine), 10 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 2 sp
HOPS valmis, 1 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen (28 sp)
Matemaattiset mallit, 5 sp
Aikasarja-analyysi geotieteissä, 5 sp
Geofysiikan syventävien opintojen seminaari alkaa
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 sp
Muita opintoja, 13 sp
HOPS alkaa

1. vårterminen (28 sp)
Turbulenssioppi, 5 sp
Geofysiikan historia, 2 sp
Geofysiikan kenttäkurssi, 4 sp
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 sp
Muita opintoja, 12 sp
HOPS

2. höstterminen (28 sp)
Geofysiikan syventävien opintojen seminaari valmis, 3 sp
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 sp
HOPS

2. vårterminen (26 sp)
Geofysiikan valinnaisia opintoja, 5 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 20 sp
HOPS valmis, 1 sp

Till sidans början

Meteorologistudiernas schema

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (32 sp)
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 sp
TVT-ajokortti, 3 sp
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 sp
Vuorovaikutukset ja aine, 5 sp
Matemaattiset apuneuvot I ja II, 8+8 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat

1. vårterminen (31 sp)
Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, 5 sp
Sähkömagnetismi, 5 sp
Säteilykentät ja fotonit, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 sp
Tieteellinen laskenta I, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp
Kieliopintoja, 3 sp
HOPS alkaa

2. höstterminen (32 sp)
Ilmakehän termodynamiikka, 5 sp
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 sp
Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia, 3 sp
Kojemeteorologia, 3 sp
Kojemeteorologian laboratoriotyöt alkaa
Termofysiikan perusteet, 4 sp
Termodynaamiset potentiaalit, 6 sp
Virtausilmiöt, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp
HOPS

2. vårterminen (30 sp)
Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 sp
Rajakerroksen fysiikka I, 5 sp
Fysikaalisen klimatologian perusteet, 6 sp
Kojemeteorologian laboratoriotyöt valmis, 3 sp
Kieliopintoja, 2 sp
Sivuaineopintoja, 4 sp
HOPS

3. höstterminen (30 sp)
Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka, 8 sp
Numeerinen meteorologia I, 5 sp
Synoptinen meteorologia I, 5 sp
Meteorologian harjoitusaine, 2 sp
Kieliopintoja, 2 sp
Sivuaineopintoja, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 3 sp
HOPS

3. vårterminen (27 sp)
Valinnaisia aineopintoja, 10 sp
LuK-tutkielma, 6 sp
Seminaarikurssi, 2 sp
HOPS valmis, 1 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 8 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen (30 sp)
Fysikaalinen meteorologia, 5 sp
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 sp
HOPS alkaa
Muita opintoja, 15 sp


1. vårterminen (30 sp)
Ilmakehän yleinen kiertoliike I, 5 sp
Pilvifysiikka, 5 sp
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 sp
Muita opintoja, 10 sp
HOPS


2. höstterminen (30 sp)
Erikoistumislinjan valinnaisia opintoja, 10 sp
Muita opintoja, 5 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 sp


2. vårterminen (30 sp)
Pro gradu -tutkielma (osa), 25 sp
HOPS valmis, 1 sp
Muita opintoja, 4 sp


Till sidans början

Svenskspråkiga fysikstudiernas schema

De kurser, som efterföljs av översättning till finska, kan vanligtvis endast undervisas på finska.

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (32 sp)
Presentation av de fysikaliska vetenskaperna, 3 sp
IKT-körkort ("TVT-ajokortti"), 3 sp
Växelverkningar och kroppar, 5 sp
Växelverkningar och materia, 5 sp
Matematiska hjälpmedel I och II, 8+8 sp (eller matematikstudier)
Grundstudiernas laborationsarbeten börjar


1. vårterminen (30 sp)
Elektromagnetism, 5 sp
Strålningsfält och fotoner, 5 sp
Relativitetsteorins grunder (Suhteellisuusteorian perusteet), 4 sp
Grundstudiernas laborationsarbeten färdig, 5 sp
Vetenskapliga beräkningar I (Tieteellinen laskenta I), 5 sp
Valbara studier, 3 sp (exempelvis Arkipäivän fysiikka)
Språkstudier, 3 sp (det andra inhemska språket; finska, kan avläggas med nivåprov)
ISP börjar


2. höstterminen (28 sp)
Termofysikens grunder, 4 sp
Termodynaamiska potentialer, 6 sp
Fysikens mätmetoder I (Fysiikan mittausmenetelmät I), 5 op
Biämnesstudier, 5 sp
Valbara ämnesstudier, 5 sp
Ämnesstudiernas laboratoriearbeten I, 5 sp
ISP


2. vårterminen (31 sp)
Materiens struktur I, 8 sp
Ämnesstudiernas laboratoriearbeten II, 5 sp
Språkstudier, 4 sp (engelsk, kan avläggas med nivåprov)
Valbara ämnesstudier, 5 sp
Biämnesstudier, 9 sp
ISP


3. höstterminen (31 sp)
Materiens struktur II, 5 sp
Valbara ämnesstudier, 5 sp
Kandidatavhandling, 6 sp
Biämnesstudier, 10 sp
Fritt valbara studier, 5 sp
ISP


3. vårterminen (28 sp)
Valbara ämnesstudier, 10 sp
Modersmålet (seminarierna), 3 sp
ISP färdig, 1 sp
Biämnesstudier, 5 sp
Fritt valbara studier, 9 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen (30 sp)
Fysikens mätmetoder II (Fysiikan mittausmenetelmät II), 10 sp
Strålskydd (Säteilysuojelu), 3 sp
Specialiseringslinjens valbara studier, 10 sp
ISP börjar
Andra studier, 7 sp


1. vårterminen (25 sp)
Specialiseringslinjens valbara studier, 10 sp
De fördjupade studiernas laboratoriearbeten börjar
De fördjupade studiernas seminarieövningar, 3 sp
Andra studier, 12 sp
ISP


2. höstterminen (35 sp)
Specialiseringslinjens valbara studier, 10 sp
De fördjupade studiernas laboratoriearbeten färdig, 10 sp
Pro gradu -avhandlingen (del), 15 sp


2. vårterminen (30 sp)
Pro gradu -avhandlingen (del), 25 sp
ISP färdig, 1 sp
Andra studier, 4 sp


Till sidans början

Teoretiska fyiskstudiernas schema

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (180 sp)

1. höstterminen (32 sp) Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 sp
TVT-ajokortti, 3 sp
Matemaattiset apuneuvot I+II, 8+8 sp
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 sp
Vuorovaikutukset ja aine, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat

1. vårterminen (32 sp) Kvanttifysiikan perusteet, 5 sp
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 sp
Sähkömagnetismi, 5 sp
Säteilykentät ja fotonit, 5 sp
Tieteellinen laskenta I tai sivuaineopintoja, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 sp
Kieliopintoja, 3 sp
HOPS alkaa

2. höstterminen (32 sp) Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia+Ib, 5+5 sp
Analyyttinen mekaniikka, 5 sp
Termofysiikan perusteet, 4 sp
Termodynaamiset potentiaalit, 6 sp
Kieliopintoja, 2 sp
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 5 sp
HOPS

2. vårterminen (30 sp) Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa+IIb, 5+5 sp
Elektrodynamiikka I+II, 5+5 sp
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 8 sp
Kieliopintoja, 2 sp
HOPS

3. höstterminen (30 sp) Kvanttimekaniikka I, 10 sp
LuK-tutkielma, 6 sp
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 14 sp
HOPS

3. vårterminen (24 sp) Statistinen mekaniikka, 5 sp
Kvanttistatistiikka, 5 sp
LuK-seminaari, 3 sp
HOPS valmis, 1 sp
Valinnaisia aineopintoja tai sivuaineopintoja, 10 sp

Lisäksi 3. kevätlukukautena suositellaan kurssia Kvanttimekaniikka II (10 sp) niille, jotka tarvitsevat kvanttifysiikkaa maisteriopinnoissaan (esim. hiukkasfysiikka, kosmologia)


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen (30 sp) Erikoistumisalan valinnaisia opintoja ja muita opintoja, 30 sp
(t.ex. Fysiikan matemaattiset menetelmät III, 10 sp)
HOPS alkaa

1. vårterminen (33 sp) Kvanttimekaniikka II, 10 sp (ellei suoritettu aiemmin)
Erikoistumisalan valinnaisia opintoja ja muita opintoa, 20-30 sp
Syventävien opintojen seminaari, 3 sp

2. höstterminen (29 sp) Erikoistumisalan valinnaisia opintoja ja muita opintoja, 14 sp
Pro gradu -tutkielma (osa), 15 sp

2. vårterminen (28 sp) Pro gradu -tutkielma (osa), 25 sp
Muita opintoja, 2 sp
HOPS valmis, 1 sp

Till sidans början

Astronomistudiernas schema

KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER (120 sp)

1. höstterminen (21 sp)
Fysikaalisten tieteiden esittely, 3 sp
Tähtitieteen perusteet I, 5 sp
Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 sp
Vuorovaikutukset ja aine, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt alkavat
TVT-opinnot, 3 sp

1. vårterminen (38 sp)
Tähtitieteen perusteet II, 5 sp
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 sp
Tieteellinen laskenta I, 5 sp
Sähkömagnetismi, 5 sp
Säteilykentät ja fotonit, 5 sp
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt valmis, 5 sp
HOPS, 1 sp
TVT-opinnot, 3 sp
Sivuaineiden opintoja, 4 sp

2. höstterminen (26-31 sp)
Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II, 5 sp
Toinen kotimainen kieli, 3 sp
Sivuaineiden opintoja ja vapaasti valittavia opintoja, 10 sp
joko
Taivaanmekaniikka, 8 sp
Galaksit ja kosmologia, 5 sp
tai
Linnunradan rakenne, 5 sp
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 sp

2. vårterminen (29-32 sp)
Suhteellisuusteorian perusteet, 4 sp
Kerro tähtitieteestä, 3 sp
Vieras kieli, 4 sp
joko
Astrofysiikan peruskurssi, 8 sp
Aurinkokunnan fysiikka, 5 sp
tai
Tähtien rakenne ja kehitys, 5 sp
Tieteellinen laskenta II, 5 sp

3. höstterminen (30-37 sp)
Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi, 6 sp
Sivuaineiden kursseja, 16 sp
joko
Linnunradan rakenne, 5 sp
Havaintojen tilastollinen käsittely, 3 sp
tai
Taivaanmekaniikka, 8 sp
Galaksit ja kosmologia, 5 sp

3. vårterminen (26-29 sp)
Kandidaatin tutkielma, 6 sp
Sivuaineiden kursseja, 10 sp
joko
Tähtien rakenne ja kehitys, 5 sp
Tieteellinen laskenta II, 5 sp
tai
Astrofysiikan peruskurssi, 8 sp
Aurinkokunnan fysiikka, 5 sp


FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN (120 sp)

1. höstterminen
Havaitsevan tähtitieteen kurssi
Teoreettisen tähtitieteen kurssi
Sivuaineiden opintoja, 10 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 5 sp

1. vårterminen (30 sp)
Tähtitieteen syventäviä kursseja, 14 sp
Sivuaineiden kursseja, 5 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 11 sp

2. höstterminen (21 sp)
Tähtitieteen syventäviä kursseja, 7 sp
Tähtitieteen seminaariharjoitukset, 3 sp
Harjoittelu, 3 sp
HOPS, 1 sp
Vapaasti valittavia opintoja, 7 sp

2. kevätlukukausi (40 sp)
Pro gradu -tutkielma, 40 sp
Kypsyysnäyte

Till sidans början