Välkommen till studerandesidorna vid Institutionen för fysik!

Fysiikan laitos flammassa


Mera information om ändringarna i examen för speciallinjen för fasta jordens geofysik kan hittas här (på finska).


Att bli fysikstuderande

Institutionen bjuder på undervisning i fem ämnen: fysik, teoretisk fysik, meteorologi, geofysik och astronomi. Av dessa kan vilket som helst tas som huvudämne, och något/några av de andra som biämne. Institutionen erbjuder ett svenskt grundstudiepaket i fysik.

Utöver de här finns också möjlighet att studera till fysiklärare vid institutionen.

Man söker till utbildningsprogrammet för de fysikaliska vetenskaperna via universitetets allmänna elektroniska ansökningssystem. Instruktioner hittas från den matematisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida.

Institutionen för fysik

Den vetenskapliga nivån vid institutionen för fysik, lärarpersonalen och det internationella anseendet är av toppnivå i världen. Med avseende på undervisningsutbudet är institutionen Finlands största och mest mångsidiga.

Enligt den europeiska utvärderingsorganisationen CHE tillhör institutionen som den enda i Finland till spetsen av 1,3 procent i Europa inom området för matematik och naturvetenskap.

Studierna

Studieprogrammet vid Institutionen för fysik har hög kvalitet på innehållet och moderna undervisningsmetoder. Kompetenta lektorer samt studiehandledning, med studenterna i centrum ger en undervisning som främjar utveckling i studierna. I undervisningen eftersträvas experimentalism med ett fast förhållande till teorin.

Under studiernas gång kommer de flesta studeranden att arbeta i olika forskningsgrupper. Avhandlingarna passar naturligt ihop med forskningsgruppernas arbete och till internationella forskningssamarbeten.

Undervisningen och examina iakttar de krav som forskningen och arbetslivet utanför universitetet ställer.

För att stärka det Europeiska samarbetsnätverket ordnas internationella studentutbyten och forsknings- och utbildningssamarbeten.

Institutionens vetenskapliga samfund stöder med sin verksamhet en god studieomgivning samt en god studiemotivation hos studerandena.

De av institutionen utexaminerade är specialister i de fysikaliska vetenskaperna och verksamma både i Finland och utomlands. De utexaminerade placerar sig till sådana uppgifter i universitet, industrin, näringslivet och skolorna som bra motsvarar deras utbildning.

Kursutbudet